O nás


Inštitút zdravia jedinečný medicínsky projekt, zameraný na optimalizáciu zdravia, skutočnú prevenciu ochorení, prevenciu starnutia, funkčnú medicínu a liečbu primárnych príčin ochorení. Pomôžeme vám znížiť váš biologický vek a dosiahnuť zdravie a mladosť vašich buniek. Vychádzame s najnovších vedeckých poznatkov a zameriavame sa na podporu a optimalizáciu zdravia.

Naším cieľom je naučiť vás princípy zdravia, zdravého životného štýlu, prevencie starnutia a starostlivosti o vaše telo a myseľ a pomôcť vám pochopiť princípy vzniku a liečby ochorení. Veríme, že si vďaka týmto poznatkom zlepšíte svoje celkové zdravie a mladosť a udržíte si ich až do vysokého veku. 

Jednoduchou a zaujímavou formou vás naučíme dôležité informácie o vašom tele, zdraví, funkčnej medicíne, anti-agingu, prevencii a liečbe ochorení. Už sa viac nebudete musieť báť ochorení a predčasného starnutia, pretože sa im naučíte úspešne predchádzať a liečiť ich prirodzenou cestou.

MUDr. Veronika Babic

Funkčná lekárka, zakladateľka Inštitútu zdravia

Zakladateľkou Inštitútu zdravia je lekárka MUDr. Veronika Babic. Zaoberá sa funkčnou medicínou, optimalizáciou zdravia a anti-aging medicínou. Vyštudovala Jesseniovu lekársku fakultu v Martine, Univerzity Komenského a špecializačné štúdium absolvovala na americkej univerzite funkčnej medicíny Functional Medicine Univeristy.

V minulosti absolvovala odborné lekárske stáže v zahraničí - na oddelení Tradičnej čínskej medicíny v Tai-pei, Taiwan a na chirurgickom oddelení a oddelení plastickej chirurgie v Sao Paulo, Brazília. Pracovala v Slovenských liečebných kúpeľoch v Piešťanoch, na gynekologickom oddelení, v ambulancii pracovného lekárstva a na ambulancii FBLR. Má za sebou lekársku prax na oddeleniach internej medicíny, chirurgie, gynekológie, pediatrie a ďalších v slovenských nemocniciach. Absolvovala odborné školenia estetickej medicíny.

V súčasnosti pôsobí v Inštitúte prediktívnej a personalizovanej medicíny - IPPM, zameranom na špecifickú diagnostiku, nutrigenomiku, analýzu črevného mikrobiómu, FMT liečbu a liečbu kmeňovými bunkami. Absolvovala zahraničné odboré školenia funkčnej medicíny a je členkou medzinárodnej Európskej asociácie integratívnej medicíny a epigenetickej spoločnosti.