MUDr. Veronika Babic

Funkčná lekárka, zakladateľka Inštitútu zdravia

Zakladateľkou Inštitútu zdravia je lekárka MUDr. Veronika Babic. Špecializuje sa na funkčnú medicínu, optimalizáciu zdravia a anti-aging medicínu. Vyštudovala Jesseniovu lekársku fakultu v Martine, Univerzity Komenského a špecializačné štúdium absolvovala na americkej univerzite funkčnej medicíny Functional Medicine Univeristy.

V súčasnosti pôsobí aj v Inštitúte prediktívnej a personalizovanej medicíny - IPPM, zameranom na špecifickú diagnostiku, nutrigenomiku, analýzu črevného mikrobiómu, FMT liečbu a liečbu kmeňovými bunkami. Absolvovala zahraničné odboré školenia funkčnej medicíny, anti-aging medicíny a epigenetiky a je členkou medzinárodnej Európskej asociácie integratívnej medicíny a epigenetickej spoločnosti.

Pravidelne sa vzdeláva a absolvuje odborné školenia v oblasti funkčnej medicíny a anti-aging medicíny. V minulosti absolvovala odborné lekárske stáže v zahraničí - na oddelení Tradičnej čínskej medicíny v Tai-pei, Taiwan a na chirurgickom oddelení v Sao Paulo, Brazília. Má za sebou lekársku prax na oddeleniach internej medicíny, chirurgie, gynekológie, pediatrie a ďalších v slovenských nemocniciach.

Lekárska prax a odborné školenia

2023 - Fundamentals of Stem Cell Practice (Liečba kmeňovými bunkami a prevencia starnutia) - American Academy of Integrative Cell Therapy - Dr. Joy Kong 

2023 - Nutrigenomics Masterclass - Nutrigenomika v liečbe a prevencii ochorení a anti-agingu - Dr. Denise Furness

2023 - Methylation Masterclass - Metylácia v liečbe a prevencii ochorení a anti-agingu - Dr. Denise Furness

2023 - Dr. Harris Training Academy - minimálna aplikácia dermálnych výplní kyseliny hyalurónovej s dosahovaním čo najlepšieho estetického účinku s čo najvyššou záchovou a rešpektovaním vlastných tkanív

od 2023 - členka European Society of Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine

od 2023 - členka European Society of Integrative Medicine 

od 2022 - Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny IPPM - nutrigenomika, špecifická diagnostika, analýza črevného mikrobiómu, FMT liečba a liečba kmeňovými bunkami

od 2022 - členka The Epigenetics Society

od 2022 - členka Nordic Group (Nordic Laboratories) - európsky líder vo funkčnej medicíne

2022 - Functional Medicine University - certifikované štúdium funkčnej medicíny

2021 - školenia aplikácie kyseliny hyalurónovej a botulotoxínu - MUDr. Alexandra Rozborilová, Phd a MUDr. Mária Petrášová

2022 - ambulancia pracovného lekárstva, Piešťany

2021 - ambulancia Fyziatrie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín

2019 - 2020 - Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Ensana

2018 - Gynekologicko - pôrodnické oddelenie, Nemocnica A. Wintera

2017 - Lekárska stáž na oddeleniach plastickej chirurgie, hrudníkovej chirurgie, neurochirurgie a pediatrickej chirurgie, Sao Paulo, Brazília

2016 - Lekárska stáž na oddelení Tradičnej čínskej medicíny, Taipei, Taiwan

2014 - 2018 - Lekárska prax na oddeleniach internej medicíny, chirurgie, gynekológie, pediatrie a ďalších v slovenských nemocniciach