MUDr. Veronika Babic

Zakladateľkou Inštitútu zdravia je lekárka MUDr. Veronika Babic. Zaoberá sa funkčnou medicínou, optimalizáciou zdravia a anti-aging medicínou. Vyštudovala Jesseniovu lekársku fakultu v Martine, Univerzity Komenského a špecializačné štúdium absolvovala na americkej univerzite funkčnej medicíny Functional Medicine Univeristy.

V minulosti absolvovala odborné lekárske stáže v zahraničí - na oddelení Tradičnej čínskej medicíny v Tai-pei, Taiwan a na chirurgickom oddelení a oddelení plastickej chirurgie v Sao Paulo, Brazília. Pracovala v Slovenských liečebných kúpeľoch v Piešťanoch, na gynekologickom oddelení, v ambulancii pracovného lekárstva a na ambulancii FBLR. Má za sebou lekársku prax na oddeleniach internej medicíny, chirurgie, gynekológie, pediatrie a ďalších v slovenských nemocniciach. Absolvovala odborné školenia estetickej medicíny.

V súčasnosti pôsobí v Inštitúte prediktívnej a personalizovanej medicíny - IPPM, zameranom na špecifickú diagnostiku, nutrigenomiku, analýzu črevného mikrobiómu, FMT liečbu a liečbu kmeňovými bunkami. Absolvovala európske odboré školenia funkčnej medicíny, je členkou Nordic Group, medzinárodnej Európskej asociácie integratívnej medicíny ESIM a epigenetickej spoločnosti.

Lekárska prax

od 2023 - členka European Society of Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine
od 2023 - členka European Society of Integrative Medicine 
od 2022 - Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny IPPM - nutrigenomika, špecifická diagnostika, analýza črevného mikrobiómu, FMT liečba, liečba kmeňovými bunkami
od 2022 - členka The Epigenetics Society
2022 - Functional Medicine University - certifikované štúdium funkčnej medicíny
2022 - ambulancia pracovného lekárstva, Piešťany
2021 - ambulancia Fyziatrie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín
2021 - Mckenzie Institute Slovakia - Mckenzie kurz chrbtica
2021 - školenie aplikácie kyseliny hyalurónovej a botulotoxínu pre pokročilých Dermapoint, Žilina, MUDr. Petrášová
2021 - školenie aplikácie kyseliny hyalurónovej MUDr. Alexandrou Rozborilovou, Phd
2021 - školenie aplikácie Botulotoxínu MUDr. Alexandrou Rozborilovou, Phd
2019 - 2020 - Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Ensana hotels
2018 - Gynekologicko - pôrodnické oddelenie, Nemocnica A. Wintera
2017 - Lekárska stáž na oddeleniach plastickej chirurgie, hrudníkovej chirurgie, neurochirurgie a pediatrickej chirurgie, Sao Paulo, Brazília
2016 - Lekárska stáž na oddelení Tradičnej čínskej medicíny, Taipei, Taiwan
2014 - 2018 - Lekárska prax na oddeleniach internej medicíny, chirurgie, gynekológie, pediatrie a ďalších v slovenských nemocniciach