Zaslúžite si dokonalé zdravie

Zdravie je skutočne to najcennejšie, čo máte. V Inštitúte zdravia Vám pomôžeme žiť dlho v plne zdravom a funkčnom tele. Dovoľte nám podeliť sa s vami o naše poznatky a pomôcť vám získať dokonalé zdravie. Predchádzajte ochoreniam, naučte sa ich prirodzene liečiť, pochopte ľudské telo, získajte svoje ideálne telo a znížte svoj biologický vek.


Sústredenie na zdravie

Hlavnými zásadami Inštitútu zdravia sú podpora zdravia, optimalizácia zdravia, liečba a prevencia ochorení prirodzenou cestou, prevencia starnutia a zníženie biologického veku. Stav zdravia dosahujeme u pacientov aplikáciou zásad funkčnej medicíny a zdravého životného štýlu. Vychádzame z najnovších vedeckých štúdií a kontinuálne sa vzdelávame v oblasti funkčnej medicíny, optimalizácii zdravia a funkčného anti-agingu.

Sme unikátnym medicínskym projektom a lekárskym zariadením, zameraným na podporu zdravia pacienta. Ako prvý na Slovensku sa venujeme funkčnej medicíne, optimalizácii zdravia a funkčnému anti-agingu. Zameriavame sa na zdravie a podporu zdravia. Akonáhle dokážeme v tele nastoliť stav optimálneho zdravia, ochorenie v takomto organizme nemôže pretrvávať. Je to základný princíp prevencie a liečby ochorení. Neliečime predpisovaním liekov a dlhodobým utlmovaním príznakov, ale hľadaním skutočných príčin ochorení, vychádzajúcich z poškodenia funkcie na úrovni buniek, molekúl a biochemických procesov.

Optimalizácia zdravia

Väčšina svetovej populácie je iba relatívne zdravá a nachádza sa v stave medzi zdravým a plným rozvojom ochorenia. Toto časové obdobie predstavuje dlhé časové okno, v ktorom máme možnosť ovplyvniť smerovanie človeka k optimálnemu zdraviu alebo naopak k ochoreniu. Ochorenia nevznikajú zo dňa na deň. Zmeny na biochemickej úrovni, na úrovni buniek a molekúl sa kumulujú roky, až sa jedného dňa rozvinie ochorenie. To znamená, že každý človek má určitý priestor, v ktorom dokáže smerovanie svojho zdravia ovplyvniť pozitívnym alebo naopak negatívnym spôsobom. Cieľom je dosiahnutie optimálneho zdravia.

Optimalizácia zdravia znamená súbor postupov, zameraných na nastolenie optimálneho zdravia organizmu. Optimálne zdravie predstavuje plné zdravie na všetkých úrovniach tela - na mikroskopickej úrovni buniek, molekúl, biochemických reakcií a mikrobiómu ľudského tela aj na makroskopickej úrovni - úrovni tkanív, orgánov a orgánových systémov. Dbá aj na dôležitosť psychického zdravia a na prepojenie tela a mysle. Optimalizácia zdravia je dôležitá u ľudí v stave plného rozvoja ochorenia aj u ľudí v stave relatívneho zdravia.

Skutočná prevencia ochorení

Bežná prevencia ochorení spočíva v skorom odhaľovaní ochorení (skoré odhalenie zlých krvných parametrov alebo odhalenie včasného štádia ochorenia). Skoré odhalenie ochorení môže znamenať lepšiu prognózu na liečbu, ale nie je optimálnym stavom, pretože v tomto čase už došlo k plnému prejaveniu ochorenia. Človek prešiel zo stavu plného zdravia, cez stav relatívneho zdravia, k skorému štádiu ochorenia.

Naším cieľom je dosiahnuť stav plného, optimálneho zdravia, ktoré predstavuje skutočnú prevenciu ochorení. V čase rozvoja ochorenia už je neskoro na prevenciu. Akákoľvek liečba v stave už rozvinutého ochorenia je náročná a ochorenie je ťažšie liečiteľné. Čo keby ste nemuseli čakať na skoré odhalenie ochorení ale zabránili ochoreniam ešte predtým ako sa v tele rozvinú? To je jediná, skutočná prevencia ochorení. V Inštitúte zdravia využívame metódy na nápravu dysbalancií na bunkovej, molekulovej a biochemickej úrovni tela ešte pred rozvojom ochorení, v stave ''relatívneho'' zdravia organizmu.

Skutočná liečba ochorení

Klasický medicínsky model spočíva v rýchlom odhalení diagnózy a nastavení pacienta na farmakologickú liečbu. Farmakologická liečba spočíva v manipulácii biochemických reakcií v tele liekmi za cieľom utlmenia príznakov ochorenia. Lieky utlmia príznaky ochorenia a pacient má pocit, že jeho stav sa liečbou zlepšil. Chronická liečba liekmi, ale ochorenia v skutočnosti nelieči, iba dlhodobo chronicky utlmuje príznaky a ochorenie v tele pacienta pretrváva. To predstavuje závažný medicínsky problém, pretože chronickým užívaním liekov sa neodhalia a neovplyvnia primárne príčiny ochorení, ochorenie pretrváva a progreduje. Pacientov stav sa postupom času zhoršuje a dostáva sa do stavu kedy je nevyhnuté užívať kombináciu liekov, podstupovať invazívne liečebné zákroky a operácie a navyše sa u pacienta vekom nabaľujú ďalšie diagnózy a ďalšie lieky. Ochorenie u pacienta pretrváva celý život a pacient sa nikdy úplne nevylieči.

V Inštitúte zdravia sa zameriavame na odhaľovanie primárnych príčin ochorení a ich odstránenie. Využívame poznatky z funkčnej medicíny, ktorej doménou je odhaľovanie a ovplyvňovanie primárnych príčin ochorení na biochemickej úrovni, fyziologickej úrovni, úrovni buniek a molekúl ľudského tela. Je to úroveň, ktorú za bežných okolností cielia a manipulujú lieky. Funkčná medicína na rozdiel od liekov ale tieto príčiny natrvalo odstráni a tým zabezpečí dosiahnutie úplného vyliečenia a stavu trvalého, optimálneho zdravia organizmu. Stav zdravia organizmu dosahujeme prirodzenými metódami s ohľadom na zdravie celého tela.

Funkčná medicína

Funkčná medicína je nové, moderné, vedecké odvetvie medicíny, ktoré sa zameriava na odhaľovanie primárnych príčin ochorení a na liečbu ochorení prirodzenou cestou. Funkčná medicína ovplyvňuje biochemické procesy, fyziologické procesy a procesy prebiehajúce na úrovni buniek a molekúl a dosahuje stav plného zdravia organizmu. Funkčná medicína využíva v liečbe ovplyvnenie faktorov životného štýlu, ktoré sú primárnymi spúšťačmi vzniku dysbalancií na mikroskopickej úrovni tela, ktoré vedú k rozvoju ochorení a predčasnému starnutiu organizmu. Funkčná medicína využíva poznatky z genetiky, epigenetiky, biochémie, fyziológie, bunkovej biológie, imunológie, patológie a ďalších medicínskych odborov a umožňuje telu dostať sa prirodzene do stavu plného zdravia organizmu na všetkých úrovniach tela.

Funkčná medicína sa pozerá na človeka ako na jeden celok a vníma súvislosti medzi jednotlivými dysbalanciami na rôznych mikroskopických a makroskopických úrovniach tela a vo vzdialených orgánových systémoch. Hlavným rozdielom medzi klasickou, západnou medicínou a novým medicínskym odvetvím - funkčnou medicínou je cieľ - dosiahnutie úplného, optimálneho zdravia organizmu bez nutnosti dlhodobého užívania liekov, ktoré znamená skutočné vyliečenie pacienta. Funkčná medicína rozpoznáva, že medicínske postupy klasickej medicíny sú často toxické pre telo a prispievajú chorobe ľudského tela (lieky) a navyše sú často vysoko traumatické a invazívne (invazívne diagnostické a liečebné lekárske zákroky a operácie).

Dozvedieť sa viac o funkčnej medicíne.


Epigenetika

V populácii je rozšírené mylné presvedčenie, že o zdraví tela rozhodujú gény, ktoré sme zdedili od svojich predkov (rodičov, starých rodičov a ďalších pokrvných príbuzných). Nedá sa vyvrátiť fakt, že genetickú výbavu získavame od svojich rodičov, no popri genetickej výbave od svojich predkov získavame aj epigenetickú výbavu. Epigenetika je ponad genetikou a určuje prejav (expresiu) génov. Epigenetické značky na génoch (tzv. metylové skupiny) rozhodujú o tom či sa gén aktivuje alebo utlmí. Vo vašej genetickej výbave máte obrovské množstvo génov, z ktorých niektoré vás môžu predisponovať na určité ochorenie alebo vás môžu pred ochorením naopak chrániť (napr. ochranné tumor supresorové gény).

O tom či sa vo vašom tele rozvinie určité ochorenie (prejaví sa určitý gén) rozhodujú práve epigenetické zmeny. Na rozdiel od genetickej informácie, ktorá je nemenná, epigenetická informácia sa neustále mení a rozhoduje o tom, ktoré gény sa vypínajú alebo zapínajú. Napriek tomu, že od svojich predkov dedíme aj epigenetickú informáciu, je to pozitívna správa, pretože epigenetickú informáciu dokážeme veľmi rýchlo zmeniť a to už v priebehu 1 - 3 mesiacov. Navyše, epigenetické zmeny rozhodujú o správaní génov až v 99,9%. To znamená, že svoje zdravie máte vo svojich rukách a dokážete ho pozitívne pretransformovať.

Poznámka: genetické mutácie sa prejavujú hneď pri narodení, zvyšné ochorenia sú ovplyvnené epigenetickou informáciou a rozvíjajú sa až v priebehu života, najčastejšie po 40. - 50. roku života, preto máte možnosť ich počas života epigeneticky ovplyvniť a zvrátiť

Skutočná prevencia starnutia

Podstupovanie estetických zákrokov, plastických operácií, užívanie kolagénu a ďalšie populárne ''omladzovacie'' metódy vám nezabezpečia skutočnú mladosť. Takéto omladenie je iba povrchové. Vaše telo starne ďalej aj napriek tomu, že vaša pleť môže vďaka aplikácii botulotoxínu a kyseliny hyalurónovej pôsobiť mladšie, pretože nemáte viditeľné vrásky. Mnohé z týchto zákrokov majú početné riziká a nie sú tak bezpečné ako sa prezentuje. Navyše vás môžu často nie omladiť, ale naopak urýchliť vaše starnutie (napr. nadmerná aplikácia botulotoxínu - atrofia svalov, strata pohyblivosti tváre a znížené prekrvenie tkanív).

Ak chcete skutočne spomaliť starnutie, potrebujete sa zamerať na starnutie celého tela. Nestarne iba vaša koža, starnú všetky vaše tkanivá, orgány, bunky a molekuly. Je preto dôležité pôsobiť v prevencii starnutia komplexne a zamerať svoju pozornosť na bunkovú a molekulovú úroveň. V Inštitúte zdravia sa zameriavame na skutočnú prevenciu starnutia na úrovni všetkých tkanív, orgánov, buniek, molekúl a biochemických reakcií v tele. Využívame znalosti z oblasti bunkovej biológie, genetiky, epigenetiky a fyziológie ľudského tela. Vďaka tomu dosiahnete skutočné omladenie vášho celého tela a znížite biologický vek vašich buniek.

Zníženie biologického veku

Vek, ktorý sa počíta na základe dátumu vášho narodenia, sa označuje ako chronologický vek. Mimo chronologického veku ale existuje aj biologický vek. Biologický vek predstavuje skutočný vek vášho tela - skutočný vek vašich buniek, molekúl, tkanív a orgánov. Biologický vek sa zisťuje na základe metylácie DNA molekuly. Určite poznáte ľudí, ktorí majú vyšší chronologický vek (napr. 40 rokov), ale vyzerajú omnoho mladšie (napr. na 27 rokov). Títo ľudia sú skutočne mladší, pretože ich biologický vek je nižší ako ich chronologický vek. Naopak, určite tiež poznáte ľudí, ktorí vyzerajú staršie (napr. na 55 rokov) ako je ich chronologický vek (napr. 46 rokov). Títo ľudia sú skutočne starší, pretože majú vyšší biologický vek. 

Chronologický vek je nemenný, no s biologickým vekom sa dá pracovať - dá sa znižovať alebo naopak zvyšovať. To znamená, že na biologickej úrovni sa môžete stať mladšími. Toto je dôležité nie len z hľadiska krásy tela, ale aj z hľadiska zdravia. Vyšší biologický vek predstavuje omnoho vyššie riziko rozvoja ochorení. Mladšie telo (telo, ktoré má nižší biologický vek), vyzerá nie len mladšie, ale je rovnako aj zdravšie a odolnejšie voči rozvoju ochorení. Bunky mladšieho tela sú zdravšie, epigenetika utlmuje chorobné gény a aktivuje ochranné gény a biochemické procesy fungujú bezchybne. V Inštitúte zdravia vám pomôžeme znížiť váš biologický vek, dosiahnuť mladosť všetkých vašich buniek a zdravie celého vášho tela.

Zdravé, mladé a krásne telo

Našou základnou prioritou je zdravie na všetkých úrovniach tela. Zdravie a mladosť buniek sa odráža do krásy tela. Pokiaľ pracujete na skutočnom, optimálnom zdraví tela, automaticky popri tom zvýšite aj jeho telesnú krásu. Zdravé a biologicky mladšie bunky sa pretavujú aj do fyzickej krásy tela. Popri celkovom zlepšení vášho zdravia, vyliečení ochorení, prevencii ochorení a znížení biologického veku dosiahnete krásne, ideálne telo, optimálnu hmotnosť a vyformujete si nádherné telo, po akom ste vždy túžili. V Inštitúte zdravia vám pomôžeme dosiahnuť nie len zdravie a mladosť, ale aj prirodzenú, fyzickú krásu vášho tela.

Nie sme zástancami škodlivých diét a extrémistických princípov, ktoré vám neprinesú trvalé, želané výsledky. Berieme ohľad na potreby tela a pracujeme s ním citlivo a precízne. Vďaka tomu dosiahnete trvalé výsledky a naučíte sa o vaše telo starať tak, aby ste si zdravie, mladosť a krásu svojho tela dlhodobo udržali. Liečebný plán personalizujeme na mieru, životný štýl a požiadavky každého jedného individuálneho klienta. Nemusíte sa viac trýzniť diétami. Pochopíte potreby vášho tela a doprajete mu to, čo naozaj potrebuje.

Psychosomatika

Človek nie je iba fyzickým telom - orgánmi, tkanivami a bunkami, ale je aj mysľou, vedomím a emóciami. Ak chceme pozerať na zdravie človeka komplexne, musíme brať do úvahy všetky tieto aspekty osobnosti človeka. Vo funkčnej medicíne rozpoznávame, že psychický stav môže byť príčinou rozvoja telesných ochorení. Ochorenia nesúvisia iba s telesnou stránkou osobnosti, ale aj so psychickou stránkou človeka. Je preto dôležité vychádzať aj zo psychosomatiky, ktorá odhaľuje telesné zmeny, spôsobené psychickými príčinami. Na zdravie človeka môžu pôsobiť negatívne chronické negatívne myšlienky, emócie, negatívne presvedčenia alebo toxické vzťahy. V Inštitúte zdravia berieme ohľad aj na tento dôležitý aspekt človeka.

V zdraví človeka má dôležitú úlohu autonómny nervový systém. Autonómny nervový systém (sympatický a parasympatický nervový systém) riadi správanie celého vášho tela - všetkých vašich buniek, tkanív, orgánov a molekúl. Ak prežívate psychický stres, chronicky sa aktivuje sympatikový nervový systém, ktorý spôsobuje chorobné zmeny na úrovni tela, negatívnym ovplyvňovaním imunity, správania buniek, fyziológie a priebehu imunitných reakcií. To je telesným dôkazom toho, že psychický faktor je pre celkové zdravie človeka veľmi dôležitý a môže byť jedinou príčinou rozvoja poškodenia zdravia a príznakov na úrovni ľudského tela.