Osteoporoza a lieky

Vložte svoj text

Liečba osteoporózy

Osteoporóza je civilizačné metabolické ochorenie, charakterizované úbytkom kostnej hmoty a vyšším rizikom vzniku zlomenín. Na jej rozvoj majú vplyv genetické faktory, zmeny kostného metabolizmu v dôsledku veku a pohlavia (úbytok hormónov v menopauze), environmentálne faktory (strava, alkohol, nikotín, nedostatok pohybu), nedostatok vitamínu D, vápnika a vitamínu K, C a nadmerný príjem liekov.

Z hľadiska prevencie a liečby osteoporózy je dôležité eliminovať odstrániteľné rizikové faktory ako fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, nízky príjem vápnika a vitamínu D v strave, nedostatočný pohybový režim a nadmerné užívanie liekov ovplyvňujúcich metabolizmus kostí. Pravidelná denná aktivita s prekonávaním gravidity a chôdza podporuje k aktivite kostné bunky osteoblasty, ktoré zabezpečujú novotvorbu kostného tkaniva a tlmí účinok kostných buniek osteoklastov, ktoré naopak kostné tkanivo odbúravajú.

Nefarmakologická liečba a prevencia

Pred začatím farmakologickej liečby je dôležité zamerať sa na dostatočný príjem vápnika a vitamínu D v prirodzenej strave a formou vystavovania sa slnečnému žiareniu (vitamín D sa tvorí prirodzene v koži pomocou slnečného žiarenia) a zabezpečiť dostatočnú dennú fyzickú aktivitu (hlavne chôdza, beh, skákanie). Kombinácia týchto faktorov zabráni odbúravaniu kostí a zabezpečí ich novotvorbu.

Doplnenie vápnika

Pre zdravie kostí je dôležitý dostatočný príjem vápnika. Denný príjem vápnika by mal byť okolo 1000 mg a u žien po menopauze a u mužov a žien po 65. roku okolo 1500 mg. Vápnik je prirodzene prítomný v potravinách, ktoré sú jeho najlepším zdrojom. Nájdeme ho v maku, parmezáne, ementáli, tvarohu, orechoch, sóji, semenách a ďalších potravinách. Je vhodné denný príjem vápnika zabezpečiť stravou.

Pokiaľ je príjem stravou nedostatočný, prechádza sa na jeho doplnenie vo forme doplnkov stravy a liekov. Ako liečivo sa používa napríklad kalcium glukonát (injekčne), uhličitan vápenatý (tablety) a chlorid vápenatý (injekčne, tablety, roztok).

Doplnenie vitamínu D

Okrem vápnika je pre zdravie kostí nepostrádateľný vitamín D. Ten môžeme do tela dostať stravou alebo slnečným žiarením. Pri pobytu na slnku sa tvorí prirodzene v koži, preto je dôležité denne sa vystavovať slnečnému žiareniu. Denný odporúčaný príjem vitamínu D je minimálne 800 IU, optimálne 1500 - 2000 IU a pri osteoporóze viac ako 2500 mg. Vitamín D nájdeme v rybách, rybom oleji, avokáde, vaječnom žĺtku, rastlinných olejoch, mliečnych výrobkoch a celozrnných potravinách.

Pri nedostatočnom príjme vitamínu D prirodzeným spôsobom sa u pacientov s osteoporózou prechádza k suplementácii vitamínu D vo forme doplnkov stravy.

Farmakologická liečba

Farmakologická liečba sa zvyčajne zahajuje u pacientov s hustotou kostí - 2,5 a viac (určí sa denzitometriou kostného tkaniva). Lieky na liečbu osteoporózy delíme na:

Antiresorpčné liečivá

Antiresorpčné liečivá potlačujú odbúravanie kosti. Zaraďujeme k nim SERMs, kalcitonín a bifosfonáty.

Osteoformačné liečivá

Osteoformačné liečivá stimulujú novotvorbu kostí. Patria k nim fluoridy, anaboliká a parathormón.

Liečivá s duálnym účinkom

Liečivá s duálnym účinkom majú osteoformačný aj antiresorpčný účinok (stroncium ranelát).

SERMs

SERMs alebo selektívne modulátory estrogénových receptorov sú nehormonálne prípravky, schopné väzby na receptory estrogénov. Zaraďujeme k nim Raloxifen. Pôsobia podporne na kostné tkanivo (tlmia osteoklasty, podporujú osteocyty a osteoblasty) a čiastočne ovplyvňujú aj metabolizmus cholesterolu (znižujú celkový a LDL cholesterol). Dôležité je poznamenať, že nepôsobia na maternicu ani na prsnú žľazu, teda nie je pri nich riziko rozvoja rakoviny prsníka alebo maternice ako pri hormonálnej liečbe.

Nežiadúce účinky

Pri užívaní SERMs je zvýšené riziko vzniku tromboembolickej choroby. Je kontraindikovaný pri tromboembolických príhodách, u žien v reprodukčnom veku a pri ochorení obličiek a pečene.

Kalcitonín

Kalcitonín je hormón produkovaný štítnou žľazou, ktorý tlmí osteoklasty, čím znižuje resorpciu kostí a stimuluje ukladanie vápnika do kostného tkaniva. Používa sa aj ako liečivo pri liečbe osteoporózy. Znižuje počet zlomenín, zabraňuje úbytku kostnej hmoty, zlepšuje pohyblivosť, má dobrú toleranciu a nemá kontraindikácie.

Nežiadúce účinky

Medzi nežiadúce účinky patrí nevoľnosť, zvracanie, vznik tolerancie a riziko vzniku nádorových ochorení u dlhodobo liečených pacientov. Z toho dôvodu by sa mal užívať výhradne krátkodobo.

Bifosfonáty

Bifosfonáty účinne spomaľujú kostnú resorpciu - pôsobia proti osteoklastom, no ich negatívom je, že znižujú mineralizáciu kostí. Zaraďujeme k nim klodronát, aledronát, risedronát a ďalšie. Podávajú sa perorálne (vo forme tabliet) alebo vnútrožilovými infúziami.

Nežiadúce účinky

Medzi nežiadúce účinky patrí vznik ezofagitídy (zápal pažeráka), erózie a vredy pažeráka.

Fluoridy

Fluoridy (fluorid sodný) stimulujú osteoblasty k novotvorbe kostí, znižujú resorpciu kostí, no súčasne znižujú ich mineralizáciu. V liečbe sú používané len málo.

Anaboliká

Anaboliká podporujú novotvorbu kostného tkaniva a zvyšujú mineralizáciu kostí. Sú vhodné pri liečbe osteoporózy, avšak ich užívanie nie je vhodné pri hormonálne závislých nádoroch (rakovina prostaty). Významným zástupcom tejto skupiny je Nandrolón.

Parathormón

Parathormón je hormón príštitných teliesok, ktorý má tiež uplatnenie v liečbe osteoporózy. Stimuluje tvorbu kostného tkaniva pôsobením na osteoblasty a nepriamo pôsobením na vstrebávanie vápnika a vylučovanie fosfátov v obličkách.

Nežiadúce účinky

Spôsobuje nevoľnosť, bolesti hlavy a zvyšovanie hladiny sérového vápnika. Je kontraindikovaný pri vysokej hladine vápnika v krvi (hyperkalciémia) a pri ťažkom ochorení pečene a obličiek.

Stroncium renelát

Stroncium renelát patrí medzi liečivá s duálnym účinkom - znižuje resorpciu kostí a zároveň podporuje ich novotvorbu. Je indikovaný u žien s osteoporózou po menopauze a u mužov s osteoporózou s vysokým rizikom vzniku kostných zlomením. Popri liečbe je potrebné dopĺňať vitamín D a vápnik.

Nežiadúce účinky

Môže spôsobovať nevoľnosť, hnačky a kožné vyrážky. Je kontraindikovaný u ľudí s tromboembolickými príhodami (hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia).