Prístup k online vzdelávaniu


Zaregistrujte sa a získajte prístup k online vzdelávaniu. 

Cena online vzdelávania je 1 500 EUR


Platbou získate prístup k zakúpenému obsahu na dobu 24 mesiacov (2 roky). Po uplynutí 2 ročného obdobia sa môžete rozhodnúť svoje člensvo predĺžiť za poplatok 100 EUR/ rok.


Obchodné podmienky

Kontakt: info@institutzdravia.sk