Imunitný systém

Vložte svoj text

Imunitný systém

Imunitný systém je difúzny orgán s hmotnosťou asi 1 kg. Vytvárajú ho orgány, tkanivá, bunky, molekuly a imunitné reakcie. Celkový počet buniek imunitného systému sa odhaduje na 10 na 12. K tomu treba prirátať ešte miliardy molekúl protilátok (10 na 20), regulačných a výkonných látok.

Funkcia imunitného systému

Imunitný systém udržiava integritu organizmu, rozpoznáva škodlivé od neškodlivého a chráni tak organizmus pred škodlivinami z vonkajšieho aj vnútorného prostredia.

Imunitný systém zabezpečuje:

- obranyschopnosť - chráni organizmus pred patogénnymi mikroorganizmami a ich toxínmi
- autotoleranciu - rozpoznáva vlastné tkanivá
- imunitný dohľad - rozpoznáva vnútorná škodliviny, odstraňuje staré, poškodené a mutované bunky

Bunky imunitného systému

Bunky imunitného systému cirkulujú voľne v krvi a lymfe alebo sa nachádzajú v organizovaných tkanivách a orgánoch. Medzi bunky imunitného systému radíme:

Neutrofily

Neutrofily pohlcujú (fagocytujú) baktérie a tvoria chemické látky, ktoré ich ničia. Predstavujú vyše polovicu všetkých bielych krviniek nachádzajúcich sa v krvi.

Eozinofily

Eozinofily tlmia účinok histamínu - látky, ktorá sa uvoľňuje pri reakciách protilátok s antigénmi. Histamín môže vo väčšom množstve vyvolať alergickú reakciu. Ich hlavná úloha je však boj proti parazitom a miesto ich pôsobenia je v okolitých tkanivách, nie priamo v krvi.

Bazofily

Bazofily tvoria iba 1% všetkých bielych krviniek. Produkujú heparín, ktorý zabraňuje zrážaniu krvi vnútri krvných ciev.

Žírne bunky (mastocyty)

Žírne bunky (mastocyty) sú imunitné bunky, nachádzajúce sa v spojivovom tkanive.

Makrofágy

Makrofágy zabezpečujú fagocytózu (pohlcovanie cudzorodých látok a ich rozklad). Nezrelé makrofágy v krvnom obehu sa označujú ako monocyty.

Dendritové bunky

Dendritové bunky majú dlhé výbežky, podobné dendritom neurónov. Pôsobia ako antigén prezentujúce bunky.

Lymfocyty

Lymfocyty zabezpečujú špecifickú imunitu. Zaraďujeme k nim:
B-lymfocyty - zabezpečujú protilátkovú odpoveď. V mikroskope sú na nich viditeľné početné výbežky, preto sa označujú ako vlasaté bunky.

T-lymfocyty - zabezpečujú bunkovú imunitu (cytotoxické T-lymfocyty), regulujú a sprostredkúvajú imunitnú odpoveď (pomocné T-lymfocyty).

NK bunky

NK bunky (Natural killers) likvidujú bunky infikované vírusmi a nádorové bunky.


Imunitné mechanizmy

Poznáme dva typy imunitných mechanizmov:

Nešpecifické mechanizmy

Nešpecifické imunitné mechanizmy nastupujú pri obrane organizmu ako prvé a pôsobia nešpecificky. Sú fylogeneticky staršie.

Špecifické mechanizmy

Špecifické imunitné mechanizmy nastupujú až v druhej fáze a reagujú len s tým antigénom, ktorý vyvolal ich nástup. Sú fylogeneticky mladšie.

Antigén

Antigénom označujeme látky, ktoré imunitný systém rozpoznáva a reaguje na ne. Pojem imunita vyjadruje schopnosť organizmu reagovať na antigén imunitnou odpoveďou, ktorej výsledkom je jeho likvidácia. Antigény sú teda cudzorodé látky, schopné navodiť v organizme imunitnú odpoveď.

Tkanivá patriace k imunitnému systému

Koža

Koža zabezpečuje prvú obrannú líniu, pretože tvorí prirodzenú anatomickú bariéru. Nachádzajú sa tu lymfocyty a Langerhansove bunky, ktoré pohltia antigén a dopravia ho do najbližších lymfatických uzlín.

Sliznice

Sliznice oddeľujú vonkajšie prostredie od vnútorného. Tvoria obrovskú plochu a z toho dôvodu sú hlavnou bránou vstupu cudzorodých častíc. Imunitný systém slizníc je relatívne nezávislý od systémového. Slizničný imunitný systém označuje ako MALT (mucosa associated lymphatic tissue).