Imunitný systém

Imunitný systém je difúzny orgán s hmotnosťou asi 1 kg. Vytvárajú ho orgány, tkanivá, bunky, molekuly a imunitné reakcie. Celkový počet buniek imunitného systému sa odhaduje na 10 na 12. K tomu treba prirátať ešte miliardy molekúl protilátok (10 na 20), regulačných a výkonných látok.

Funkcia imunitného systému

Imunitný systém udržiava integritu organizmu, rozpoznáva škodlivé od neškodlivého a chráni tak organizmus pred škodlivinami z vonkajšieho aj vnútorného prostredia.

Imunitný systém zabezpečuje:

- obranyschopnosť - chráni organizmus pred patogénnymi mikroorganizmami a ich toxínmi
- autotoleranciu - rozpoznáva vlastné tkanivá
- imunitný dohľad - rozpoznáva vnútorná škodliviny, odstraňuje staré, poškodené a mutované bunky

Bunky imunitného systému

Bunky imunitného systému cirkulujú voľne v krvi a lymfe alebo sa nachádzajú v organizovaných tkanivách a orgánoch. Medzi bunky imunitného systému radíme:

Neutrofily

Neutrofily pohlcujú (fagocytujú) baktérie a tvoria chemické látky, ktoré ich ničia. Predstavujú vyše polovicu všetkých bielych krviniek nachádzajúcich sa v krvi.

Eozinofily

Eozinofily tlmia účinok histamínu - látky, ktorá sa uvoľňuje pri reakciách protilátok s antigénmi. Histamín môže vo väčšom množstve vyvolať alergickú reakciu. Ich hlavná úloha je však boj proti parazitom a miesto ich pôsobenia je v okolitých tkanivách, nie priamo v krvi.

Bazofily

Bazofily tvoria iba 1% všetkých bielych krviniek. Produkujú heparín, ktorý zabraňuje zrážaniu krvi vnútri krvných ciev.

Žírne bunky (mastocyty)

Žírne bunky (mastocyty) sú imunitné bunky, nachádzajúce sa v spojivovom tkanive.

Makrofágy

Makrofágy zabezpečujú fagocytózu (pohlcovanie cudzorodých látok a ich rozklad). Nezrelé makrofágy v krvnom obehu sa označujú ako monocyty.

Dendritové bunky

Dendritové bunky majú dlhé výbežky, podobné dendritom neurónov. Pôsobia ako antigén prezentujúce bunky.

Lymfocyty

Lymfocyty zabezpečujú špecifickú imunitu. Zaraďujeme k nim:

B-lymfocyty - zabezpečujú protilátkovú odpoveď (tvotba protilátok). V mikroskope sú na nich viditeľné početné výbežky, preto sa označujú ako vlasaté bunky.

T-lymfocyty - zabezpečujú bunkovú imunitu (cytotoxické T-lymfocyty), regulujú a sprostredkúvajú imunitnú odpoveď (pomocné T-lymfocyty).

NK bunky

NK bunky (Natural killers) likvidujú bunky infikované vírusmi a nádorové bunky.


Imunitné mechanizmy

Poznáme dva typy imunitných mechanizmov:

Nešpecifické mechanizmy

Nešpecifické imunitné mechanizmy nastupujú pri obrane organizmu ako prvé a pôsobia nešpecificky. Sú fylogeneticky staršie.

Špecifické mechanizmy

Špecifické imunitné mechanizmy nastupujú až v druhej fáze a reagujú len s tým antigénom, ktorý vyvolal ich nástup. Sú fylogeneticky mladšie.

Antigén

Antigénom označujeme cudzorodé látky, ktoré imunitný systém rozpoznáva a reaguje na ne. Pojem imunita vyjadruje schopnosť organizmu reagovať na antigén imunitnou odpoveďou, ktorej výsledkom je jeho likvidácia. Antigény sú teda cudzorodé látky, schopné navodiť v organizme imunitnú odpoveď.


Tkanivá patriace k imunitnému systému

Sliznice

Sliznice oddeľujú vonkajšie prostredie od vnútorného. Tvoria obrovskú plochu a z toho dôvodu sú hlavnou bránou vstupu cudzorodých častíc. Imunitný systém slizníc je relatívne nezávislý od systémového. Slizničný imunitný systém označuje ako MALT (mucosa associated lymphatic tissue).

Koža

Koža zabezpečuje prvú obrannú líniu, pretože tvorí prirodzenú anatomickú bariéru. Nachádzajú sa tu lymfocyty a Langerhansove bunky, ktoré pohltia antigén a dopravia ho do najbližších lymfatických uzlín.