Dýchcací systém- lieky

Vložte svoj text

Farmakológia dýchacieho systému

Farmakológia dýchacieho systému sa zameriava na liečbu prejavov ochorení dýchacieho systému. Zaraďujeme k nej liečivá proti kašľu (antitusiká), liečivá podporujúce vykašliavanie (expektoranciá) a liečivá používajúce sa na liečbu bronchiálnej astmy.

Lieky proti kašľu

Lieky proti kašľu sa nazývajú spoločným názvom antitusiká. Tlmia prirodzený kašľový reflex, čím zabraňujú kašľu. Delia sa na centrálne (opioidné) a periférne (neopioidné) antitusiká.

Centrálne (opioidné) antitusiká

Medzi centrálne (opioidné) antitusiká patria kodeínové antitusiká, syntetické deriváty kodeínu a ďalšie látky s tlmivým účinkom na kašeľ. Hlavným negatívom kodeínových antitusík je sedácia, možná závislosť a útlm dychového centra. Okrem toho zužujú priedušky a spomaľujú mukociliárny transport, ktorý zabezpečuje očisťovanie dýchacích ciest a odstraňovanie škodlivín. Syntetické deriváty kodeínu majú rýchlejší nástup účinku, dostatočnú dĺžku trvania účinku a na rozdiel od kodeínových antitusík nevyvolávajú závislosť a dýchacie centrum netlmia, ale naopak stimulujú.

Periférne (neopioidné) antitusiká

Periférne antitusiká tlmia kašeľ periférnymi mechanizmami - ovplyvnením receptorov kašľa, receptorov rozpätia dýchacích ciest, ovplyvnením vedenia vzruchov a ovplyvnením efektorov. Majú protizápalové, bronchodilatačné (rozširujú priedušky) a antihistamínové účinky. Netlmia dýchanie a nevyvolávajú závislosť. Medzi liečivá tejto skupiny patrí Sinecod a Stoptussin.

Indikácia

Lieky proti kašľu sú indikované pri suchom, dráždivom a bolestivom kašli.

Lieky na vykašliavanie

Lieky na vykašliavanie nazývame expektoranciá. Zaraďujeme k nim sekretolytiká, mukolytiká a sekretomotoriká.

Sekretolytiká

Sekretolytiká sekréciou zrieďujú hlien. Ako účinné sekretolytiká pôsobia éterické oleje (eukalyptus, mentol) a inhalácia vodných pár. Uľahčujú pohyb a produkciu hlienu a majú antibakteriálne účinky.

Mukolytiká

Mukolytiká menia kvalitu hlienu, znižujú jeho priľnavosť a adhezivitu, zlepšujú jeho transport a vykašliavanie. K mukolytikám zaraďujeme Solmucol, Bromhexin, Flavamed a Mucosolvan. Najčastejšie sa užívajú vo forme sirupu. Špeciálne postavenie má Erdomed, ktorý má navyše antibakteriálne a protizápalové účinky a používa sa ako liek prvej voľby pri liečbe respiračných infekcií u detí a dospelých.

Sekretomotoriká

Sekretomotoriká uľahčujú transport hlienu aktivovaním mukociliárneho transportu. Do tejto skupiny sa zaraďujú špecifické skupiny liečiv ako sympatomimetiká, antihistaminiká, opioidy a ďalšie.

Indikácia

Indikáciou na užitie liekov na vykašliavanie sú infekcie dýchacieho systému.

Liečba bronchiálnej astmy

Liečba bronchiálnej astmy zahŕňa dve skupiny liečiv - kontrolóry (protizápalové lieky), ktoré sa užívajú pravidelne a uvoľňovače (záchranné lieky) s bronchodilatačným účinkom, ktoré sa užívajú len pri ťažkostiach a odstraňujú bronchospazmus. Preferuje sa inhalačné podávanie uvedených liečiv.

Protizápalové liečivá (kontrolóry)

Základom liečby bronchiálnej astmy sú protizápalové lieky. Do tejto skupiny patria kortikoidy, antileukotriény (montelukast) a ďalšie liečivá (kromóny, xantíny).

Kortikoidy

V liečbe sa preferujú sa inhalačné kortikoidy, ku ktorým zaraďujeme beklometazón, flutikazón, mometazón, ciklezonid a budezonid. Inhalačné podanie kortikoidov zabezpečuje minimálne nežiaduce účinky. Kortikoidy potláčajú zápal v dýchacích cestách, redukujú príznaky ochorenia, zlepšujú pľúcne funkcie, ovplyvňujú bronchiálnu hyperreaktivitu, znižujú frekvenciu a závažnosť exacerbácií (novovzplanutie, zhoršenie ochorenia), zabraňujú vzniku nezvratných zmien v prieduškách a ich trvalej obštrukcii.

Antileukotriény

Antileukotriény (montelukast) majú protizápalový a slabý bronchodilatačný účinok. Znižujú príznaky ochorenia, vrátane kašľa. Možno ich použiť v monoterapii. Ich podanie sa preferuje hlavne u detí ako prvá voľba ešte pred podaním inhalačných kortikosteroidov.

LABA

Ak sa nízkou alebo strednou dávkou inhalačných kortikoidov nedarí udržať astmu pod kontrolou (pri stredne ťažkej a ťažkej astme), tak sa k inhalačným kortikoidom pridávajú dlhodobo pôsobiace inhalačné beta-2-mimetiká - LABA(formoterol alebo salmeterol) 2 - krát denne. Nesmú sa podávať izolovane (v monoterapii), pretože nemajú protizápalové účinky. V súčasnosti je k dispozícii ikombinovaná liečba (inhalačné kortikosteroidy + LABA) v jednom inhalátore, čo je výhodnejšie.

Bronchodilatanciá (uvoľňovače)

Bronchodilatanciá uvoľňujú dýchacie cesty a slúžia ako záchranná liečba. Používajú sa podľa potreby pri zhoršení príznakov. Zaraďujeme k nim Beta-2-mimetiká (SABA), anticholinergiká a xantíny (teofylín).

SABA

SABA sú krátkodobo pôsobiace beta-2-mimetiká s rýchlym nástupom účinku. Podávajú sa inhalačne. Patrí k nim napríklad salbutamol. Zvýšená spotreba SABA (viac ako 2 - krát za týždeň) znamená, že kontrola astmy sa zhoršuje a treba zintenzívniť liečbu.

Anticholinergiká

Pri nežiaducich účinkoch SABA možno použiť aj SAMA - anticholinergiká (ipratropium bromid). Tie však majú slabšie bronchodilatačné účinky.