cholesterol-lieky

Vložte svoj text

Liečba vysokého cholesterolu

Vysoký cholesterol predstavuje kardiovaskulárne riziko. LDL cholesterol - ''zlý cholesterol'' spôsobuje vznik usadením v krvných cievach, čo má za následok vznik kardiovaskulárnych komplikácii (trombózy, srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda). HDL cholesterol - ''dobrý cholesterol'' pôsobí pred vznikom aterosklerózy naopak ochranne. Kardiovaskulárne riziko tiež predstavuje vysoká hladina triacylglycerolov.

Liečba vysokého cholesterolu

Pokiaľ pacient nedokáže úpravou stravy a životného štýlu znížiť hodnotu svojho LDL cholesterolu a triglyceridov a zvýšiť hodnotu HDL, je potrebné začať s liečbou. Treba však mať na mysli, že farmakologická liečba nie je prvoradá a hlavným spôsobom liečby vysokého cholesterolu je naďalej úprava životného štýlu - vylúčenie nezdravých potravín, predovšetkým nezdravých tukov, nahradenie ich zdravými verziami (rastlinné oleje, avokádo, orechy, semená), pravidelná fyzická aktivita (predovšetkým aeróbna), zníženie telesnej hmotnosti, nefajčenie a abstinencia konzumácie alkoholu.

Hypolipidemiká

Hypolipidemiká sú skupina liečiv, ktorá znižuje hladinu aterogénnych lipidov (LDL, VLDL a triacylglycerolov) a zvyšuje hladinu antiaterogénnych lipidov (HDL). Spomaľujú progresiu a predchádzajú aterosklerotickému poškodzovaniu ciev. Medzi najvýznamnejšie hypolipidemiká patria statíny a fibráty.

Statíny

Statíny sú najpoužívanejšie a najúčinnejšie hypolipidemiká. Majú antiproliferatívny, antiflogistický, antiagregačný účinok, upravujú funkciu endotelu, stabilizujú ateromatózne pláty a spôsobujú regresiu aterosklerotického postihnutia. Patrí medzi ne lovastatín, atorvastatín, fluvastatín a ďalšie liečivá. Sú indikované pri hypercholesterolémii (vysoká hladina cholesterolu) a kombinovanej hyperlipoproteinémii.

Nežiadúce účinky

Medzi nežiadúce účinky statínov patrí zvyšovanie pečeňových enzýmov a zvyšovanie aktivity kreatínfosfokinázy (poškodzovanie svalových buniek a bolesti svalov). Môžu tiež spôsobiť poškodenie pečene a obličiek. Sú kontraindikované v tehotenstve a pri dojčení.

Fibráty

Fibráty znižujú hladinu triacylglycerolov a zvyšujú hladinu HDL cholesterolu. Na ovplyvnenie hladiny LDL cholesterolu majú zanedbateľný efekt. Mimo toho znižujú hladinu fibrinogénu, viskozitu krvi a majú antiagregačný účinok.

Nežiadúce účinky

Rovnako ako statíny zvyšujú pečeňové enzýmy a aktivitu kreatínfosfokinázy. Môžu spôsobovať poškodenie pečene, obličiek a bolesti hlavy. Sú kontraindikované v tehotenstve a pri dojčení.