Sympatický a parasympatický nervový systém

11.09.2023

Sympatický a parasympatický nervový systém predstavujú autonómny nervový systém ľudského tela. Autonómny nervový systém je nezávislý na centrálnom nervovom systéme (tvorenom mozgom a miechou), pracuje reflexívne a nie je ovládaný našou vôľou.

Činnosť autonómneho nervového systému ovplyvňuje základné životné funkcie, spojené s prijímaním potravy, cirkuláciou, metabolizmom a funkciami spojenými s udržaním života.

Funkcia

Funkciou autonómneho nervového systému je regulácia vnútorného prostredia organizmu, zabezpečovanie správneho fungovania a činnosti vnútorných orgánov. Je extrémne dôležitý pre náš život a naše zdravie. Zabezpečuje homeostázu (vnútornú rovnováhu nášho tela). Ovplyvňuje trávenie, činnosť srdca, dýchanie, imunitný systém a všetky ďalšie systémy tela.Regulácia autonómneho nervového systému

Autonómny nervový systém je extrémne dôležitý pre váš celkový život. Určuje vašu náladu, správanie, hladinu pokoja alebo stresu, vaše zdravie alebo naopak chorobu. Autonómny nervový systém je síce autonómny a pracuje nezávisle od centrálneho nervového systému, no jeho činnosť dokážete vedome aktivovať alebo potlačovať svojou mysľou, emóciami a správaním (ak ste v pokoji, dominuje parasympatikus; ak ste v strese, aktivuje sa sympatikus).

Antagonizus autonómneho nervového systému

Sympatický a parasympatický nervový systém sú dve zložky autonómneho nervového systému. Pracujú antagonisticky - protichodne. Ak sa aktivuje sympatický nervový systém, je potlačený parasympatický nervový systém. Získa prevahu a preberá riadenie vášho tela. Ak sa naopak aktivuje parasympatický nervový systém, potlačí sa aktivita sympatického nervového systému.

Vaše telo sa vždy nachádza buď v stave prevahy parasympatiku alebo sympatiku. Ak chcete byť zdraví, prevažovať by mal stav parasympatiku, v ktorom by ste mali byť 90 - 95% času. Ak dlhodobo prevažuje aktivita sympatiku, predstavuje to závažný problém pre vaše celkové zdravie. Prevaha aktivity sympatického nervového systému totiž vedie k rozvoju ochorení.

Parasympatický nervový systém

Parasympatický nervový systém je aktívny v čase fyzickej a psychickej pohody. Za normálnych okolností by mal prevažovať (90 - 95%) a mali by ste sa vedome snažiť byť čo najviac v strave prevahy parasympatiku. Parasympatikus sa aktivuje, keď ste kľudný, pokojný a nič vám nehrozí. Stav aktivity parasympatiku sa popisuje aj ako '' rest and digest '' - '' odpočinok a trávenie ''.

Parasympatický nervový systém zužuje zreničky, stimuluje sekréciu slín, spomaľuje srdcový tep, kontrahuje dýchacie cesty, stimuluje aktivitu žalúdka a čriev, znižuje vylučovanie cukru do krvi, stimuluje a kontrahuje močový mechúr, podporuje erekciu a sexuálne vzrušenie.

Sympatický nervový systém

Sympatický nervový systém sa aktivuje, ak má vaše telo pocit, že vám niečo hrozí. Evolučne vás má sympatikový nervový systém chrániť pred nebezpečenstvom a umožniť vám rýchlo utiecť alebo sa brániť. Aktivácia sympatického nervového systému vo vašom tele vyvoláva reakciu '' útek alebo boj '' - '' fight or flight ''. Sympatikus by mal byť aktívny najviac 5 - 10 % času.

Sympatický nervový systém rozširuje zreničky, potlačuje sekréciu slín, zrýchľuje srdcový tep, rozširuje dýchacie cesty, potlačuje aktivitu žalúdka a čriev, zvyšuje vylučovanie cukru do krvi, potlačuje a uvoľňuje močový mechúr, podporuje ejakuláciu a kontrakciu pošvy. Mimo toho stimuluje stresové hormóny - adrenalín a noradrenalín, ktoré vyvolávajú ďalšie reakcie.

Riziká prevahy sympatického nervového systému

Mnoho ľudí žije dlhodobo v prevahe aktivity sympatického nervového systému aj napriek tomu, že zvyčajne nemáme reálne hrozby, ktoré nás ohrozujú na živote. Našimi hrozbami sú stres, práca, peniaze, vzťahy a ďalšie životné okolnosti. Prevaha aktivity sympatického nervového systému navyše spôsobuje ďalší stres a ovplyvňuje vašu náladu, myslenie, správanie a stav zdravia alebo choroby (ide o začarovaný kruh - aktivuje sa stresom a spôsobuje ďalší stres).

Chronická prevaha aktivity sympatického nervového systému predstavuje veľký problém. Je hlavným rizikovým faktorom rozvoja všetkých známych ochorení. Z tohto dôvodu je dôležité snažiť sa udržiavať v prevahe aktivity parasympatického nervového systému (stav pokoja).