Imunita a stres

06.01.2023

Imunita a stres spolu úzko súvisia. Mnoho z nás si to neuvedomuje, no akútny i chronický stres sa odráža na našom celkovom zdraví. Odráža sa na schopnosti našich imunitných buniek chrániť nás pred ochoreniami, čo môže mať za následok ich nechcený rozvoj.

Imunitné bunky nás nechránia iba pred bežnými ochoreniami ako nádcha a chrípka. Chránia nás i pred vážnejšími ochoreniami, ako onkologické, autoimunitné ochorenia a mnohé ďalšie. Pokiaľ imunitný systém nefunguje správne, sme zraniteľní a náchylní na ochorenia.Sympatikus a parasympatikus

Sympatikus a parasympatikus sú dve protichodné časti autonómneho nervového systému tela. Parasympatikus prevažuje v pokoji a sympatikus sa aktivuje pri stresovej odpovedi. Oba tieto systémy majú pre náš život význam. Problém ale nastáva, ak sme dlho v prevažujúcej aktivite sympatiku, čo sa deje, keď sme v dlhodobom strese alebo v príliš intenzívnom krátkodobom strese. Sympatikus totiž narúša správnu funkciu nášho imunitného systému.

Keď chce byť organizmus zdravý, mal by byť prevažnú väčšinu času v stave parasympatiku, to znamená v pokoji. Sympatikus by sa mal prejavovať iba zriedka. Keď je telo v stave parasympatiku, zlepšuje sa funkciu orgánov a buniek a zdravá aktivita imunitného systému.

Stres, imunita a kortikosteroidy

Kortikosteroidy sú skupina steroidových hormónov, produkovaných dreňou nadobličky. Zasahujú do mnohých fyziologických dejov v tele. Realizujú sa predovšetkým pri odpovedi na stres, imunitnej odpovedi, metabolizme cukrov, rozklade bielkovín a v neposlednom rade ovplyvňujú i naše správanie (spájajú sa rozvojom depresie a úzkosti).

V strese sa hladina kortikosteroidov v organizme zvyšuje, čo má na telo nežiadúce účinky, hlavne pokiaľ stres pretrváva dlhodobo alebo je vo veľmi vysokej intenzite. Je známe, že kortikosteroidy tlmia funkciu imunitného systému. Z tohto dôvodu sa používajú aj v medicíne (tlmia imunitnú odpoveď napríklad pri zápaloch alebo autoimunitných ochoreniach).

To znamená, že pokiaľ ste v strese, zvyšuje sa vám hladina kortikosteroidov a tým pádom klesá i aktivita vášho imunitného systému. To má za následok, že vaša imunita sa znižuje a ste náchylnejší na ochorenia. Rýchlejšie vás skolia bežné ochorenia ako nádcha či chrípka a rovnako i spomínané závažnejšie ochorenia, ako onkologické a autoimunitné ochorenia.


Ak sme v strese, funkcia nášho imunitného systému sa oslabuje. To spôsobuje, že sme náchylnejší na bežné ochorenia ako nádcha i na závažnejšie ochorenia.