Funkčná medicína a liečba príčiny

13.02.2023

Aj vy už ste unavený z lekárov, ktorí vám iba chronicky predpisujú lieky, no vy túžite po skutočnom vyliečení? Funkčná medicína vám poskytne ozajstné a trvalé riešenie. Aktuálny západný medicínsky model liečby ochorení je založený na dlhodobej, chronickej liečbe liekmi, ktoré tlmia príznaky ochorenia. Ochorenie v tele pacienta zvyčajne pretrváva dlhé roky, často až do konca života, vedie k zhoršovaniu príznakov a nikdy sa plne nevylieči.

Dlhodobé a trvalé riešenie pre pacienta poskytuje funkčná medicína - medicína budúcnosti, ktorá je proti liečbe cestou chronického predpisovania liekov a utlmovaniu príznakov a jej primárnym cieľom je odhalenie príčiny ochorenia, jej odstránenie a návrat do stavu zdravia.

Čo je funkčná medicína?

Funkčná medicína je nové, moderné odvetvie medicíny, ktoré odhaľuje a lieči primárne príčiny ochorení. Na Slovensku je ešte v začiatkoch, no v zahraničí sa už teší vysokej obľube zo strany pacientov aj lekárov. Princípom funkčnej medicíny je odhaľovanie zmien na biochemickej a fyziologickej úrovni, ktoré viedli k narušeniu rovnováhy tela a rozvoju ochorenia. Funkčná medicína nelieči metódou chronického užívania liekov, ale pátra po primárnej príčine ochorení, vďaka čomu je schopná dosiahnuť úplné vyliečenie, bez nutnosti ďalšieho užívania liekov.Utlmovanie príznakov v západnej medicíne

Klasická západná medicína, ktorá funguje dlhé roky aj u nás, sa zameriava na utlmovanie príznakov pacienta liekmi. Pacient príde k lekárovi, povie mu svoje príznaky, lekár ho rýchlo vyšetrí, v priebehu pár minút mu stanoví diagnózu a nasadí mu liečbu. Takto sa u nás liečia všetky akútne aj chronické ochorenia - od chrípky až po autoimunitné ochorenia.

Lekár nepátra po príčine ochorenia, pátra iba po diagnóze, na ktorú predpíše konkrétny liek. Pacient je odkázaný na to, aby tento liek užíval niekoľko dní, mesiacov alebo celý život. Ak ide o chronickú liečbu (napr. lieky na srdce, na vysoký krvný tlak, štítnu žľazu, cukrovku... ), akonáhle pacient vynechá užitie lieku, jeho príznaky sa znovuobjavia. To je dôkazom toho, že svoje telo nelieči, ochorenie v tele ďalej pretrváva a lieky iba prekrývajú jeho príznaky.

Liečba primárnej príčiny ochorenia

Funkčná medicína je na rozdiel od klasickej medicíny zameraná na hľadanie primárnej príčiny ochorenia. Netúži po tom, aby pacienta nasadila na chronickú liečbu liekmi. Jej cieľom je dosiahnuť úplné vyliečenie pacienta. A úplné vyliečenie znamená, že pacient je plne zdravý, bez príznakov, zbavil sa konkrétnej diagnózy a nie je po zvyšok života nútený užívať lieky.

Funkčná medicína pátra po konkrétnych príčinách a dysbalanciách, ktoré viedli u pacienta k rozvoju daného ochorenia a zameriava sa na ich odstránenie a nastolenie trvalého a úplného zdravia. Pohľad na človeka vo funkčnej medicíne je komplexný - nelieči sa iba konkrétny orgán, lieči sa telo ako celok. Zabezpečuje nápravu funkcie buniek, orgánov a tkanív.


Vysoko individuálny prístup

Západná medicína lieči ochorenia a nie pacienta. Funkčná medicína lieči pacienta. Západná medicína má guideliny pre konkrétne ochorenia, z ktorých vychádza liečba. Ak máte vysoký krvný tlak, dostanete antihypertenzíva, ak máte ochorenie štítnej žľazy, lekár vám predpíše Euthyrox alebo L-Thyroxin. Každý pacient s tou istou diagnózou dostáva totožnú liečbu. Neprihliada sa na individualizáciu a rozdiely vo fyziológií a biochémii jednotlivých pacientov.

Funkčná medicína pristupuje ku každému pacientovi individuálne. Dvaja ľudia s tou istou diagnózou môžu byť liečení úplne odlišne, pretože u každého z nich môže byť iná príčina rozvoja daného ochorenia. Ak by sa liečili totožne, minimálne jeden z nich by nedosiahol úplné vyliečenie. Individuálny prístup je jednou z hlavných zásad funkčnej medicíny.Sústredenie na dosiahnutie zdravia, nie na chronickú liečbu toxickými liekmi

Problémom západnej medicíny je, že sa zameriava nie na dosiahnutie stavu zdravia, ale na stanovovanie diagnóz, dlhodobú liečbu liekmi, chorobu, operácie, lekárske zákroky a udržiavanie si pacienta (vyliečený pacient sa rovná stratený klient - pre lekára, nemocnicu i pre farmaceutickú spoločnosť distribuujúcu konkrétny liek). Z tohto dôvodu lekári pacientov zvyčajne dlhodobo liečia, no nikdy ich nevyliečia. Väčšina pacientov je žiaľ odsúdená na chronickú liečbu liekmi, nabaľovanie ďalších diagnóz a nikdy nedosiahne stav zdravia.

Funkčná medicína sa zameriava na nastolenie zdravia. Jej cieľom nie je roky liečiť pacienta. Jej cieľom je zistiť príčinu ochorenia, pacienta úplne vyliečiť a rozlúčiť sa s nim. Úspechom pre lekára funkčnej medicíny nie je to, ak sa k nemu pacient pravidelne vracia roky pre tie isté lieky. Úspechom lekára funkčnej medicíny je dosiahnutie úplného a trvalého zdravia svojho pacienta, kedy ho pacient už viac nepotrebuje alebo k nemu chodí iba preventívne.


Optimalizácia zdravia a skutočná prevencia

Funkčná medicína dokáže zistiť v tele dysbalancie ešte pred tým ako sa naplno prejavia - to znamená, ešte pred prepuknutím príznakov a rozvojom ochorenia (štádium stanovenia diagnózy a začiatku liečby). Toto obdobie medzi plným zdravím a chorobou je veľmi cenné. Je vďaka nemu možné zabrániť rozvoju ochorenia ešte pred tým ako sa v tele naplno prejaví.

Pravdou je, že 90% ľudí sa v súčasnej dobe pohybuje na hrane zdravia a choroby, aj napriek tomu, že im ešte nebola stanovená žiadna diagnóza (ochorenie sa v tele ešte neprejavilo, no prejaví sa o pár rokov - mesiace až 10r.). Odhalenie narušenia biológie, fyziológie a biochémie tela je preto kľúčové a hrá dôležitú úlohu v prevencii a v celkovej optimalizácii zdravia.

Títo ľudia totiž nenávratne smerujú k ochoreniu a ak sa nezasiahne dostatočne skoro, riskujú, že o niekoľko rokov skončia s jednou alebo viacerými chronickými či akútnymi diagnózami. Je dôležité odhaliť tendenciu rozvoja ochorenia ešte pred samotným prepuknutím ochorenia.


S čím všetkým Vám vie funkčná medicína pomôcť?

Funkčná medicína sa zameriava na optimalizáciu zdravia, prinavrátenie zdravia, pátranie po príčinách ochorenia a trvalé vyliečenie pacienta. Jej doménou sú najmä civilizačné a chronické ochorenia, v ktorých klasická západná medicína zvyčajne zlyháva. Pomocou funkčnej medicíny je možné vyliečiť všetky známe ochorenia a celkom vylúčiť užívanie liekov.

Príklady ochorení, s ktorými Vám vie funkčná medicína pomôcť:

autoimunitné ochorenia, srdcovo - cievne ochorenia, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, vysoká hladina krvných tukov, cukrovka, metabolický syndróm, poruchy imunity, ochorenia tráviaceho systému, ochorenia dýchacieho systému, hormonálne poruchy, intolerancie, rakovina, poruchy výživy, kožné ochorenia, gynekologické ochorenia, obezita, depresia, úzkosť, chronický únavový syndróm, syndróm vyhorenia, neplodnosť a mnohé ďalšie

Funkčnou medicínou je možné liečiť všetky existujúce ochorenia (mimo akútnych stavov vyžadujúcich akútne operačné riešenie).