Epigenetika a ovplyvnenie správania génov

27.07.2023

V populácii koluje dlhodobo mylné presvedčenie, že gény rozhodujú o zdraví človeka a vzniku ochorení. Mnoho ľudí verí, že ak sa určité ochorenie vyskytuje v ich rodine, nemajú možnosť ovplyvniť či sa dané ochorenie prejaví aj u nich. Najnovšie vedecké výskumy ale ukazujú, že genetika má na vznik ochorení iba veľmi zanedbateľný vplyv. O tom či sa u vás rozvinie určité ochorenie v skutočnosti rozhoduje epigenetika (epi - ponad genetikou), ktorú ovplyvňujete vy svojím správaním, a tým pádom rozhodujete o vašom budúcom zdraví alebo chorobe.

Čo je to epigenetika?

Epigenetika je nový vedecký odbor, ktorý sa zaoberá mechanizmami, rozhodujúcimi o zdraví človeka, prebiehajúcimi nad úrovňou génov. Epigenetika študuje epigenetické zmeny, prebiehajúce na génoch na DNA molekule, uloženej v chromozómoch v jadre všetkých buniek ľudského tela. Epigenetické zmeny na génoch zapínajú alebo naopak vypínajú gény, čím rozhodujú o prejave (expresii) génu - zdraví alebo naopak chorobe. 

Epigenetické zmeny majú rovnako vplyv na starnutie tela, ktoré buď urýchľujú, čím zároveň podporujú rozvoj ochorení alebo ho naopak spomaľujú a vedú k poklesu biologického veku tela (biologický vek predstavuje skutočný vek buniek tela, ktorý je odlišný od chronologického veku, biologický vek možno epigenetickými zmenami znížiť alebo naopak zvýšiť).Epigenetické zmeny na génoch

Epigenetické zmeny na génoch zahŕňajú predovšetkým metyláciu (hypermetyláciu) alebo demetyláciu génov (priberanie alebo odoberanie metylových skupín) a ďalšie biochemické mechanizmy. Ak máte predispozíciu na určité ochorenie, toto ochorenie sa u vás nemusí nikdy prejaviť, pokiaľ pozitívne epigenetické mechanizmy utlmujú (vypínajú) chorobné gény a podporujú (aktivujú) ochranné gény. Naopak, chorobné gény, ktoré u daného jedinca v minulosti nepredstavovali riziko genetického ochorenia, pretože boli pozitívnymi epigenetickými mechanizmami utlmené (vypnuté), môžu byť negatívnymi epigenetickými zmenami aktivované (zapnuté) a rovnako môže negatívnymi epigenetickými zmenami dôjsť k utlmeniu (vypnutiu) ochranných génov, čo vedie k rozvoju ochorenia aj napriek neprítomnosti genetickej predispozície. Epigenetické zmeny na génoch sú ovplyvnené predovšetkým životným štýlom - stravovaním, cvičením alebo absenciou pohybu, kvalitou spánku, mierou hladiny stresu, toxínmi a ďalšími faktormi, ktoré dokážete ovplyvniť a rozhodnúť tak o zdraví vášho tela.

Epigenetika vs. genetika

Sústredenie na genetiku a genetické predispozície v rodine bez snahy o ovplyvnenie rozvoja ochorení a bez snahy o ich odvrátenie je pasívnym postojom, ktorý vedie bez ovplyvnenia epigenetických zmien pozitívnym smerom k rovnakému výsledku ako u predchádzajúcich generácií (k rozvoju rovnakých ochorení). V súčasnej dobe sú k dispozícii aj genetické testy, ktoré sľubujú odhalenie genetických predispozícií. Tieto testy sú veľmi nepresné, v skutočnosti nedokážu predpovedať genetickú predispozíciu budúceho ochorenia (pretože o rozvoji ochorení rozhodujú nie genetické, ale epigenetické zmeny) a navyše môžu viesť k chybnému presvedčeniu, že pokiaľ sa u vás neodhalili určité genetické predispozície, tak tieto ochorenia v budúcnosti nemôžete získať. Ako ale ukazuje epigenetika, v skutočnosti si negatívnymi epigenetickými zmenami dokážete zapríčiniť rozvoj ochorení aj napriek neprítomnosti genetických predispozícií. Výskumy ukazujú, že genetická predispozícia ovplyvňuje vznik ochorení iba v minimálnej miere, čo sa dokazuje aj štúdiami jednovaječných dvojčiat.

Mimo toho je dôležité poznamenať, že od svojich predkov nededíte iba genetiku, ale aj epigenetické zmeny (epigenetické značky na génoch). Epigenetické zmeny na génoch sa dedia z materskej bunky na dcérske bunky. Epigenetiku ale dokážete na rozdiel od genetiky, ktorá je nemenná, pozitívne alebo naopak negatívne ovplyvniť (zmeniť existujúce epigenetické značky na génoch) svojím správaním a životným štýlom. Pozitívne epigenetické zmeny, ktoré vykonáte, majú navyše pozitívny vplyv nie len pre vás, ale aj pre všetky ďalšie nasledujúce generácie.

Ako epigenetickými zmenami pozitívne ovplyvniť správanie génov a zabrániť vzniku ochorení?

Ak chcete svoje gény pozitívne ovplyvniť a zabrániť vzniku ochorení, je dôležité vyvarovať sa všetkým negatívnym vplyvom - fajčenie, príjem alkoholu, nezdravé stravovanie, nadbytočný príjem liekov, zvýšený stres, nedostatočný spánok, nedostatok pohybu a sedavý spôsob života, toxíny a ďalšie. Rovnako je dôležité osvojiť si zdravé zvyky a dlhodobo ich dodržiavať - zdravé stravovanie, pravidelný pohyb a cvičenie, dostatočný spánok a oddych, zníženie stresu, vyhýbanie sa toxínom, pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a slnku a ďalšie. Ak sa chcete naučiť ako pozitívnymi epigenetickými zmenami ovplyvniť rozvoj konkrétneho ochorenia alebo ako určité ochorenie prirodzene vyliečiť, objednajte sa u nás na konzultáciu funkčnej medicíny.