Biologický vek - skutočný vek ľudského tela

17.01.2024

Biologický vek je skutočný vek buniek, tkanív, orgánov a všetkých biochemicky aktívnych molekúl v ľudskom organizme a je odlišný od chronologického veku, ktorý sa určuje podľa dátumu narodenia. Biologický vek je možné cielenými, pozitívnymi faktormi znížiť a tým dosiahnuť skutočné omladenie tela na molekulovej, bunkovej, tkanivovej a orgánovej úrovni, DNA a epigenetickej úrovni a úrovni biochemicky aktívnych molekúl. 

Rovnako je ale možné, pri ignorovaní týchto faktorov (čo sa žiaľ deje z nevedomosti u väčšiny populácie), negatívnymi faktormi svoj biologický vek zvýšiť a svoje telo biologicky zostarnúť.

Rozdiel medzi biologickým a chronologickým vekom človeka

Biologický vek sa môže veľmi významne odlišovať od chronologického veku, pričom tento rozdiel môže predstavovať roky až desaťročia. Chronologický vek sa určuje podľa dátumu narodenia človeka a je nemenný. Skutočným vekom ľudského tela je ale biologický vek - reálny vek všetkých buniek, tkanív, orgánov, DNA, epigenómu a všetkých biochemicky aktívnych molekúl.Biologický vek môžeme na rozdiel od chronologického veku zmeniť pozitívnym (zníženie biologického veku) alebo negatívnym spôsobom (zvýšenie biologického veku). Naším cieľom je znížiť biologický vek našich klientov a dosiahnuť skutočné omladenie všetkých buniek, tkanív, orgánov, DNA, epigenómu a biochemicky aktívnych molekúl.

Dvaja ľudia s rovnakým chronologickým vekom môžu mať úplne odlišný biologický vek. Napríklad obaja títo ľudia majú chronologický vek 30 rokov, no jeden z nich má biologický vek 37 rokov a druhý z nich má biologický vek 24 rokov. 

Biologický vek nesúvisí s genetikou, ale s epigenetickými zmenami a dokážeme ho pozitívnymi faktormi znížiť, čím dosiahneme skutočné omladenie buniek, tkanív, orgánov, DNA, epigenómu a všetkých biochemicky aktívnych molekúl tela. 

Vysoký biologický vek ako rizikový faktor všetkých známych ochorení

Zvýšenie biologického veku je hlavný rizikovým faktorom všetkých známych ochorení. Pokiaľ je ľudské telo biologicky staršie, je omnoho náchylnejšie na rozvoj ochorení a liečba ochorení je náročnejšia. Mladé telo má vysoký liečebný a regeneračný potenciál. Zvyšovaním biologického veku sa tento liečebný a regeneračný potenciál tela významne znižuje. 

Dôvodom je zostarnutie a poškodenie zdravia telesných buniek a biochemicky aktívnych molekúl a rovnako zostarnutie a poškodenie zdravia kmeňových buniek. Kmeňové bunky sú bunky tela, ktoré pravidelne obnovujú bunky, tkanivá a orgány ľudského tela a zabezpečujú zdravie. Významnú úlohu majú najmä v nahradzovaní poškodených a zostarnutých buniek tela. 

Pokiaľ kmeňové bunky zostarnú a dôjde k ich poškodeniu, zníži sa ich regeneračný potenciál na obnovu poškodených buniek, tkanív a orgánov a celkovo sa zníži ich množstvo. To má za následok poškodenie zdravia a rozvoj ochorení, v dôsledku narušenej regeneračnej schopnosti tela.

Vysoký biologický vek, starnutie a poškodenie zdravia buniek a biochemicky aktívnych molekúl, vedie k poškodeniu životne nevyhnutných, fyziologických procesov, čo má za následok rozvoj ochorení. Zníženie biologického veku  je dôležitou prevenciou rozvoja ochorení a rovnako predstavuje veľmi dôležitý význam v liečbe a obnovení plného, optimálneho zdravia organizmu.

Zníženie biologického veku, spomalenie starnutia, reverzné starnutie a skutočné omladenie celého tela 

Biologický vek buniek, tkanív, orgánov, DNA, epigenómu a biochemicky aktívnych molekúl je možné znížiť úplne prirodzenými a bezpečnými metódami. V Inštitúte zdravia sa zameriavame na funkčný anti-aging, ktorý zahŕňa zníženie biologického veku, spomalenie starnutia, reverzné starnutie, skutočné omladenie a optimalizáciu zdravia celého tela. Pomôžeme vám nie len spomaliť rýchlosť starnutia, ale dokonca vám umožníme obnoviť vašu mladosť. 

Vychádzame z najnovších vedeckých poznatkov z anti-aging medicíny, funkčnej medicíny, epigenetiky, nutrigenomiky a imunológie, z najnovších klinických štúdií o kmeňových bunkách a z ďalších medicínskych poznatkov. Pomocou našich odborných poznatkov dokážete znížiť váš biologický vek o 2 - 10 rokov už v priebehu niekoľkých mesiacov od začiatku dodržiavania vášho personalizovaného plánu na zníženie biologického veku. 

Zároveň znížením biologického veku optimalizuje zdravie vašich vlastných kmeňových buniek, ktoré majú obrovský potenciál pre anti-aging, prevenciu a liečbu ochorení, pre ich schopnosť regenerácie poškodených buniek, tkanív a orgánov. 

Prevencia ochorení vďaka poklesu biologického veku 

Významným pozitívnym dôsledkom zníženia biologického veku je zlepšenie celkového zdravia organizmu a prevencia ochorení. Zostarnuté bunky, tkanivá, orgány a biochemicky aktívne molekuly v sebe akumulujú poškodenia, ktoré postupom času vedú k poškodeniu funkcie, poklesu zdravia a rozvoju ochorení. 

Znížením biologického veku sa chránite pred chronickými, civilizačnými ochoreniami - srdcovo-cievne ochorenia, metabolické ochorenia, cukrovka 2. typu, autoimunitné ochorenia, onkologické ochorenia, neurologické ochorenia, poškodenie zmyslových orgánov, demencia, hormonálne poruchy, neplodnosť, ochorenia tráviaceho systému, ochorenia dýchacieho systému a mnohé ďalšie.

Získanie skutočnej mladosti buniek, tkanív a biologických funkcií

Vďaka zníženiu biologického veku všetkých vašich buniek, tkanív, orgánov, DNA, epigenómu a biochemicky aktívnych molekúl, zlepšíte aj celkové zloženie vášho tela (pomer tuku, svalovej hmoty, vody a zvyšných tkanív), získate ideálnu hmotnosť, omladíte kožu a tkanivá celého tela a tváre, odvrátite alebo spomalíte šedivenie a rednutie vlasov, redukujete už existujúce vrásky a zabránite vzniku nových vrások a poškodeniu pleti, zlepšíte celkové zdravie a mladosť kože a tkanív tváre a zlepšíte prekrvenie vašich tkanív, čím dosiahnete nie len omladenie na molekulovej, bunkovej, tkanivovej a orgánovej úrovni tela, ale rovnako aj omladenie vášho celkového vonkajšieho vzhľadu. 

Rovnako odvrátite starnutie zmyslov (zhoršenie zraku a sluchu), rednutie kostí (osteoporóza) a ďalšie negatívne zmeny, ktoré sa spájajú so starnutím. Zlepšíte nie len vaše celkové zdravotné parametre, ale skutočne sa stanete biologicky mladším zvonku i zvnútra.