Zníženie biologického veku + optimalizácia zdravia kmeňových buniek


Tento program je pre vás, ak chcete spoločne so znížením svojho biologického veku, znížiť aj biologický vek vašich kmeňových buniek, optimalizovať ich zdravie a zvýšiť ich celkový počet. Rovnako ako so stúpaním biologického veku starnú všetky bunky tela, starnú aj kmeňové bunky, znižuje sa ich množstvo a potenciál na regeneráciu buniek, tkanív a orgánov, udržiavanie zdravia a prevenciu starnutia ľudského tela. Zdravie a mladosť vašich vlastných kmeňových buniek dokážeme pomocou správnych metód prirodzene obnoviť.

Obnovenie a udržanie nízkeho biologického veku všetkých telesných, biochemicky aktívnych molekúl, buniek, tkanív a orgánov a obnovenie a udržanie zdravia kmeňových buniek, je extrémne dôležité pre udržanie zdravia, prevenciu a liečbu ochorení a skutočný anti-aging na bunkovej úrovni. Pomôžeme Vám skutočne znížiť váš biologický vek a dlhodobo si ho v priebehu rokov udržať, zoptimalizovať vaše celkové zdravie, dosiahnuť mladosť a zdravie vašich vlastných kmeňových buniek a zvýšiť ich množstvo.

Pre koho je konzultácia určená?

- pre všetkých ľudí, ktorý chcú znížiť svoj biologický vek a stať sa skutočne biologicky mladšími

- pre všetkých ľudí, ktorí chcú obnoviť a optimalizovať zdravie svojich vlastných kmeňových buniek a zvýšiť ich množstvo 

- pre všetkých ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoje zdravie a zabrániť rozvoju ochorení v budúcnosti

Aký je primárny cieľ konzultácie?

- skutočné zníženie biologického veku na bunkovej, molekulovej, tkanivovej a orgánovej úrovni

- obnovenie a optimalizácia zdravia vlastných kmeňových buniek a zvýšenie ich množstva

- zlepšenie zdravia, celková optimalizácia zdravia a dosiahnutie čo najlepšieho zdravia všetkých bioaktívnych molekúl, buniek, DNA, epigenómu, tkanív, orgánov a orgánových systémov


Priebeh konzultácie

Konzultácia prebieha online formou alebo osobne a trvá 2 hodiny (maximálne predĺženie o 10 minút). Počas konzultácie lekárka zisťuje všetky dôležité informácie o biologickom veku, zdraví kmeňových buniek, zdravotnom stave a celkovom životnom štýle klienta a pripravuje individuálny plán na zníženie biologického veku a optimalizáciu zdravia kmeňových buniek.

Pred konzultáciou

Najneskôr 7 kalendárnych dní pred konzultáciou je potrebné vyplniť podrobný dotazník a zaslať lekársku správu z poslednej preventívnej prehliadky od svojho všeobecného lekára, existujúce lekárske správy od iných špecialistov (maximálne 10 hlavných lekárskych správ) a svoj aktuálny krvný obraz (nie starší ako 3 mesiace). Pokiaľ je pacient plne zdravý, postačuje správa od všeobecného lekára a aktuálny krvný obraz.

Po konzultácii

Do 3 týždňov po lekárskej konzultácii dostane klient komplexný, personalizovaný plán na zníženie biologického veku a optimalizáciu zdravia kmeňových buniek.

Zníženie biologického veku a optimalizácia zdravia kmeňových buniek

Dĺžka konzultácie - 2 hodiny a 30 minút  

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného zdravotného plánu na zníženie biologického veku a optimalizáciu zdravia kmeňových buniek

900€

Lekárska konzultácia

Máte záujem o konzultáciu? Vyplňte prosím nasledujúci formulár alebo napíšte na lekarka@institutzdravia.sk