Prevencia ochorení, optimalizácia zdravia + zníženie biologického veku


Ak chcete spoločne s prevenciou ochorení a optimalizáciou zdravia zároveň znížiť svoj biologický vek a stať sa skutočne biologicky mladším, ponúkame vám program na prevenciu ochorení, optimalizáciu zdravia a zníženie biologického veku. Ide o dlhodobý, individuálny program, zhotovený na mieru, ktorý vám zabezpečí silné, optimálne zdravie a nízky biologický vek. Naším cieľom je prevencia ochorení, čo najlepšia optimalizácia zdravia a zároveň zníženie biologického veku buniek, molekúl, tkanív a orgánov tela.

Program je pre vás ideálnou voľbou, pokiaľ ste aktuálne zdravý, nemáte diagnostikované žiadne chronické ochorenie, no chcete svoje zdravie dostať na ďalšiu úroveň a chcete si zdravie a mladosť udržať až do vysokého (chronologického) veku. S našou pomocou si dlhodobo udržíte pevné zdravie a zároveň dosiahnete nízky biologický vek, ktorý si budete na základe našich odporúčaní dlhodobo udržiavať.

Pre koho je konzultácia určená?

- pre všetkých ľudí, ktorý chcú znížiť svoj biologický vek a stať sa skutočne biologicky mladšími

- pre všetkých ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoje zdravie a zabrániť rozvoju ochorení v budúcnosti

- pre všetkých ľudí, ktorí majú vo svojej rodine chronické a civilizačné ochorenia (napr. cukrovka 2. typu, vysoký cholesterol, vysoký krvný tlak, srdcový infarkt, onkologické ochorenie, autoimunitné ochorenie, ochorenie štítnej žľazy, alzheimer, parkinosonova choroba...) a chcú sa im do budúcna plne vyhnúť

Aký je primárny cieľ konzultácie?

- skutočné zníženie biologického veku na bunkovej, molekulovej, tkanivovej a orgánovej úrovni

- zlepšenie zdravia, celková optimalizácia zdravia a dosiahnutie čo najlepšieho zdravia všetkých bioaktívnych molekúl, buniek, DNA, epigenómu, tkanív, orgánov a orgánových systémov

- skutočná, cielená prevencia všetkých chronických a civilizačných ochorení


Priebeh konzultácie

Konzultácia prebieha online formou alebo osobne a trvá 2 hodiny a 30 minút (maximálne predĺženie o 15 minút). Počas konzultácie lekárka zisťuje všetky dôležité informácie o biologickom veku, zdravotnom stave a celkovom životnom štýle pacienta a pripravuje individuálny plán na prevenciu ochorení, optimalizáciu zdravia a zníženie biologického veku.

Pred konzultáciou

Najneskôr 7 kalendárnych dní pred konzultáciou je potrebné vyplniť podrobný dotazník a zaslať lekársku správu z poslednej preventívnej prehliadky od svojho všeobecného lekára, existujúce lekárske správy od iných špecialistov (maximálne 10 hlavných lekárskych správ) a svoj aktuálny krvný obraz (nie starší ako 3 mesiace). Pokiaľ je pacient plne zdravý, postačuje správa od všeobecného lekára a aktuálny krvný obraz.

Po konzultácii

Do 3 týždňov po lekárskej konzultácii dostane klient komplexný, personalizovaný plán na prevenciu ochorení, optimalizáciu zdravia a zníženie biologického veku.

Prevencia ochorení a optimalizácia zdravia + zníženie biologického veku

Dĺžka konzultácie - 2 hodiny a 30 minút  

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného zdravotného plánu na prevenciu ochorení, optimalizáciu zdravia a zníženie biologického veku

750€

Lekárska konzultácia

Máte záujem o konzultáciu? Vyplňte prosím nasledujúci formulár alebo napíšte na lekarka@institutzdravia.sk