Optimalizácia zdravia kmeňových buniek


Telo každého človeka obsahuje kmeňové bunky, ktoré majú nenahraditeľnú úlohu v regenerácii buniek, orgánov a tkanív. Celé ľudské telo sa vyvíja z kmeňových buniek a inteligencie, ktorá organizuje jeho vznik. Dostatok kmeňových buniek, ich zdravie a funkčnosť - schopnosť nahrádzať poškodené bunky, tkanivá a orgány, sú nevyhnutné v udržiavaní plného zdravia, v prevencii a liečbe ochorení a prevencii starnutia.

Vplyvom nezdravého životného štýlu, toxických faktorov a ďalších vplyvov sa množstvo, životaschopnosť, zdravie a správna funkcia kmeňových buniek znižujú. Množstvo vlastných kmeňových buniek v tele, ich zdravie a funkčnosť ale dokážeme správnymi vplyvmi zvýšiť a obnoviť. Nie je nutné podstúpiť finančne náročnú transplantáciu mezenchymálnych kmeňových buniek, využitím našich odborných poznatkov vám pomôžeme obnoviť a optimalizovať zdravie vašich vlastných kmeňových buniek a zvýšiť ich množstvo.

Pre koho je konzultácia určená?

- pre všetkých ľudí, ktorí chcú obnoviť a optimalizovať zdravie svojich vlastných kmeňových buniek a zvýšiť ich množstvo 

- pre všetkých ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoje zdravie a zabrániť rozvoju ochorení v budúcnosti

Aký je primárny cieľ konzultácie?

- obnovenie a optimalizácia zdravia vlastných kmeňových buniek a zvýšenie ich množstva

- zlepšenie zdravia, celková optimalizácia zdravia a dosiahnutie čo najlepšieho zdravia všetkých bioaktívnych molekúl, buniek, DNA, epigenómu, tkanív, orgánov a orgánových systémov


Priebeh konzultácie

Konzultácia prebieha online formou alebo osobne a trvá 2 hodiny (maximálne predĺženie o 10 minút). Počas konzultácie lekárka zisťuje všetky dôležité informácie o zdraví kmeňových buniek, zdravotnom stave a celkovom životnom štýle klienta a pripravuje individuálny plán na optimalizáciu zdravia kmeňových buniek.

Pred konzultáciou

Najneskôr 7 kalendárnych dní pred konzultáciou je potrebné vyplniť podrobný dotazník a zaslať lekársku správu z poslednej preventívnej prehliadky od svojho všeobecného lekára, existujúce lekárske správy od iných špecialistov (maximálne 10 hlavných lekárskych správ) a svoj aktuálny krvný obraz (nie starší ako 3 mesiace). Pokiaľ je pacient plne zdravý, postačuje správa od všeobecného lekára a aktuálny krvný obraz.

Po konzultácii

Do 3 týždňov po lekárskej konzultácii dostane klient komplexný, personalizovaný plán na optimalizáciu zdravia kmeňových buniek.

Optimalizácia zdravia kmeňových buniek

Dĺžka konzultácie - 2 hodiny  

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného zdravotného plánu na optimalizáciu zdravia kmeňových buniek.

500€

Lekárska konzultácia

Máte záujem o konzultáciu? Vyplňte prosím nasledujúci formulár alebo napíšte na lekarka@institutzdravia.sk