Odstránenie stresu a psychické zdravie


Trápi vás nadmerné množstvo stresu alebo zlé psychické zdravie? V Inštitúte zdravia nám záleží na psychickom zdraví a hladine stresu našich klientov. Nadmerné množstvo stresu a zlé psychické zdravie sú veľmi významnými rizikovými faktormi rozvoja mnohých ochorení. Je dôležité zacieliť psychické problémy dostatočne skoro, aby ste sa vyhli zdravotným problémom. Zaslúžite si plné telesné aj psychické zdravie. 

Zlé psychické zdravie a zvýšená miera hladiny stresu navyše nesúvisia iba s vystavovaním sa stresovým situáciám a mentálnym a emočným stavom. Spúšťačom psychických príznakov môžu byť aj telesné príčiny, ktoré sa často neodhalia. V Inštitúte zdravia myslíme na všetky tieto dôležité faktory. Naším cieľom je dosiahnuť u vás stav prevahy aktivity parasympatického nervového systému, odstrániť chorobnú, nadmernú aktiváciu sympatického nervového systému, odstrániť stres a dosiahnuť optimálne psychické zdravie.

Pre koho je konzultácia určená?

- pre všetkých ľudí, ktorých trápi nadmerný stres a psychické príznaky, ako úzkosť alebo depresia

- pre všetkých ľudí, ktorí chcú odstrániť stres a zlepšiť svoje psychické a telesné zdravie 

Aký je primárny cieľ konzultácie?

- odstránenie stresu a psychických príznakov, ako úzkosť a depresia

- navodenie prevahy aktivity parasympatického nervového systému a odstránenie chorobnej, nadmernej aktivácie sympatického nervového systému


Priebeh konzultácie

Konzultácia prebieha online formou alebo osobne a trvá 1 hodinu a 30 minút. Počas konzultácie lekárka zisťuje všetky dôležité informácie o miere stresu, psychickom stave, zdravotnom stave a celkovom životnom štýle klienta a vytvára individuálny plán na odstránenie stresu a optimalizáciu psychického zdravia.

Pred konzultáciu

Najneskôr 7 kalendárnych dní pred konzultáciou je potrebné vyplniť podrobný dotazník a zaslať lekársku správu z poslednej preventívnej prehliadky od svojho všeobecného lekára, existujúce lekárske správy od iných špecialistov (maximálne 10 hlavných lekárskych správ) a svoj aktuálny krvný obraz (nie starší ako 3 mesiace). Pokiaľ je pacient plne zdravý, postačuje správa od všeobecného lekára a aktuálny krvný obraz.

Po konzultácii

Do 3 týždňov po lekárskej konzultácii dostane klient komplexný, personalizovaný plán na odstránenie stresu a optimalizáciu psychického zdravia.

Odstránenie stresu a psychické zdravie

Dĺžka konzultácie - 1 hodina a 30 minút  

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného zdravotného plánu na odstránenie stresu a optimalizáciu psychického zdravia

300€

Lekárska konzultácia

Máte záujem o konzultáciu? Vyplňte prosím nasledujúci formulár alebo napíšte na lekarka@institutzdravia.sk