Formulár k lekárskej konzultácii


Ďakujeme, že ste si vybrali Inštitút zdravia a zverili svoje zdravie do našich rúk. Lekársku konzultáciu s Vami bude viesť MUDr. Veronika Babic. Schopnosť vyvodiť efektívne závery o vašom zdravotnom stave, vytvorenie vhodného plánu liečby a optimalizácie zdravia závisí vo veľkej miere od presnosti informácií, ktoré nám poskytnete, vrátane príznakov a informácií, ktoré môžete považovať za menej významné.. 

Zdravotné problémy môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi, je preto dôležité, aby ste starostlivo zvážili otázky položené v tomto formulári, ako aj otázky, ktoré vám lekárka položí počas vašej konzultácie. Pomôže to nášmu spoločnému cieľu poskytnúť vám optimálny plán zdravotnej starostlivosti, zvýši to našu efektivitu a zabezpečí efektívne využitie naplánovaného času konzultácie. Ďakujeme za porozumenie.

* V spodnej časti tejto stránky nájdete ďalšie dôležité informácie o lekárskej konzultácii a liečebnom pláne

* Ak je vo formulári krúžok, vyberte iba jednu najpresnejšiu odpoveď. Ak je vo formulári štvorec, označte prosím všetky odpovede, ktoré sedia. Niektoré odpovede nie sú povinné a nemusíte ich vypĺňať, ak nezodpovedajú vašej skutočnosti.
* Dôležité informácie ku konzultácii:

Dĺžka konzultácie

Dĺžka konzultácie je 1 hodina (60 minút). Ide o maximálnu dĺžku konzultácie.

*Ak sa na tom zhodnú obe strany - lekár aj klient, konzultácia môže byť skrátená. Inak sa zachová štandardná dĺžka konzultácie.

Cena za konzultáciu 

Cena konzultácie je 240€. Úhrada za konzultáciu je formou bankového prevodu na bankový účet Inštitútu zdravia po obdržaní faktúry na e-mailovú adresu, uvedenú klientom. Faktúru je nutné uhradiť tak, aby bola pripísaná na nás účet Inštitútu zdravia najneskôr 48 hodín pred začatím konzultácie. 

*Ak platba nebude pripísaná na bankový účet Inštitútu zdravia do tohto termínu, má klient možnosť o presunutie termínu konzultácie. Presunutie termínu konzultácie z takéhoto dôvodu je možné vykonať iba 1 - krát. Ak platba nebude pripísaná na bankový účet Inštitútu zdravia ani pred 2. termínom konzultácie, klient stráca nárok na poskytnutie nového termínu konzultácie.