Dotazník - Zníženie biologického veku


Ďakujeme, že ste si vybrali Inštitút zdravia a zverili svoje zdravie do našich rúk. Lekársku konzultáciu s vami bude viesť MUDr. Veronika Babic. Schopnosť vyvodiť efektívne závery o vašom zdravotnom stave a vytvorenie vhodného, personalizovaného plánu na zníženie biologického veku závisí vo veľkej miere od presnosti informácií, ktoré nám poskytnete, vrátane príznakov a informácií, ktoré môžete považovať za menej významné.

Zdravotné problémy môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi, je preto dôležité, aby ste starostlivo zvážili otázky, položené v tomto formulári, ako aj otázky, ktoré vám lekárka položí počas vašej konzultácie. Pomôže to nášmu spoločnému cieľu poskytnúť vám optimálny plán zdravotnej starostlivosti, zvýši to našu efektivitu a zabezpečí efektívne využitie naplánovaného času konzultácie. Ďakujeme za porozumenie.

* V spodnej časti tejto stránky nájdete ďalšie dôležité informácie o lekárskej konzultácii a liečebnom pláne

* Ak je vo formulári krúžok, vyberte iba jednu najpresnejšiu odpoveď. Ak je vo formulári štvorec, označte prosím všetky odpovede, ktoré sedia. Niektoré odpovede nie sú povinné a nemusíte ich vypĺňať, ak nezodpovedajú vašej skutočnosti.


* Dôležité informácie ku konzultácii:

Dĺžka konzultácie

Dĺžka konzultácie je 1 hodina a 30 minút. Ide o maximálnu dĺžku konzultácie.

*Ak sa na tom zhodnú obe strany - lekár aj klient, konzultácia môže byť skrátená. Inak sa zachová štandardná dĺžka konzultácie.

Cena za konzultáciu 

Cena konzultácie je 500 €. Úhrada za konzultáciu je formou bankového prevodu na bankový účet Inštitútu zdravia po obdržaní faktúry na e-mailovú adresu, uvedenú klientom. Faktúru je nutné uhradiť tak, aby bola pripísaná na účet Inštitútu zdravia najneskôr 48 hodín pred začatím konzultácie. 

*Ak platba nebude pripísaná na bankový účet Inštitútu zdravia do tohto termínu, má klient možnosť o presunutie termínu konzultácie. Presunutie termínu konzultácie z takéhoto dôvodu je možné vykonať iba 1 - krát. Ak platba nebude pripísaná na bankový účet Inštitútu zdravia ani pred 2. termínom konzultácie, klient stráca nárok na poskytnutie nového termínu konzultácie.

Plán na zníženie biologického veku  

Po absolvovaní konzultácie obdrží klient podrobný, personalizovaný plán na zníženie biologického veku. Plán pacient obdrží do 3 týždňov od termínu konzultácie.

*Obdržanie plánu na prevenciu ochorení a optimalizáciu zdravia je štandardne do 3 týždňov od termínu konzultácie. V prípade veľkého množstva klientov si Inštitút zdravia vyhradzuje právo predĺžiť toto obdobie maximálne o 1 týždeň.