Dotazník - Príprava na tehotenstvo a zdravý priebeh tehotenstva


Ďakujeme, že ste si vybrali Inštitút zdravia a zverili vašu prípravu na tehotenstvo do našich rúk. Lekársku konzultáciu s Vami bude viesť MUDr. Veronika Babic. Schopnosť vyvodiť efektívne závery o vašom zdravotnom stave, vytvorenie vhodného plánu prípravy na tehotenstvo a zdravý priebeh tehotenstva závisí vo veľkej miere od presnosti informácií, ktoré nám poskytnete, vrátane príznakov a informácií, ktoré môžete považovať za menej významné. Rovnako je veľmi dôležité, aby dotazník samostatne vyplnili obaja partneri.

Zdravé tehotenstvo, zdravie budúceho dieťaťa, plodnosť, schopnosť otehotnieť a donosiť zdravé dieťa sú ovplyvnené mnohými faktormi, je preto dôležité, aby ste starostlivo zvážili všetky otázky položené v tomto dotazníku, ako aj otázky, ktoré vám lekárka položí počas vašej konzultácie. Pomôže to nášmu spoločnému cieľu poskytnúť vám optimálny plán zdravotnej starostlivosti, zvýši to našu efektivitu a zabezpečí efektívne využitie naplánovaného času konzultácie. Ďakujeme za porozumenie.

* V spodnej časti tejto stránky nájdete ďalšie dôležité informácie o lekárskej konzultácii a liečebnom pláne

* Ak je vo formulári krúžok, vyberte iba jednu najpresnejšiu odpoveď. Ak je vo formulári štvorec, označte prosím všetky odpovede, ktoré sedia. Niektoré odpovede nie sú povinné a nemusíte ich vypĺňať, ak nezodpovedajú vašej skutočnosti.


* Dôležité informácie ku konzultácii:

Dĺžka konzultácie

Dĺžka konzultácie je 1 hodina a 30 minút (90 minút) - fyziologické tehotenstvo / 2 hodiny (120 minút) - problémy s otehotnením a udržaním tehotenstva. Ide o maximálnu dĺžku konzultácie.

*Ak sa na tom zhodnú obe strany - lekár aj klient, konzultácia môže byť skrátená. Inak sa zachová štandardná dĺžka konzultácie.

Cena za konzultáciu 

Cena konzultácie je 500 € - fyziologické tehotenstvo / 700€ - problémy s otehotnením a udržaním tehotenstva. Úhrada za konzultáciu je formou bankového prevodu na bankový účet Inštitútu zdravia po obdržaní faktúry na e-mailovú adresu, uvedenú klientom. Faktúru je nutné uhradiť tak, aby bola pripísaná na účet Inštitútu zdravia najneskôr 48 hodín pred začatím konzultácie. 

*Ak platba nebude pripísaná na bankový účet Inštitútu zdravia do tohto termínu, má klient možnosť o presunutie termínu konzultácie. Presunutie termínu konzultácie z takéhoto dôvodu je možné vykonať iba 1 - krát. Ak platba nebude pripísaná na bankový účet Inštitútu zdravia ani pred 2. termínom konzultácie, klient stráca nárok na poskytnutie nového termínu konzultácie.

Liečebný plán 

Po absolvovaní konzultácie obdržia klienti podrobný personalizovaný plán na prípravu na tehotenstvo a zdravý priebeh tehotenstva. Plán klienti obdržia do 3 týždňov od termínu konzultácie.

*Obdržanie liečebného plánu je štandardne do 3 týždňov od termínu konzultácie. V prípade veľkého množstva klientov si Inštitút zdravia vyhradzuje právo predĺžiť toto obdobie maximálne o 1 týždeň.

 Prítomnosť oboch partnerov

Je dôležité, aby boli počas konzultácie prítomní obaja partneri, nakoľko na úspešné tehotenstvo a zdravie budúceho dieťaťa vplýva zdravotný stav matky aj otca. 

V špecifických prípadoch, pokiaľ životná situácia alebo určitá okolnosť nedovoľuje prítomnosť oboch partnerov, je možné, aby sa konzultácie zúčastnil iba jeden z partnerov.