Cenník

Prevencia ochorení a optimalizácia zdravia

Dĺžka konzultácie - 1 hodina a 30 minút

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného zdravotného plánu na prevenciu ochorení a optimalizáciu zdravia

300€

Liečba ochorení funkčnou medicínou

Dĺžka konzultácie - 2 hodiny

Cena zahŕňa vyhotovenie komplexného, personalizovaného liečebného plánu 

500€

Liečba ochorení funkčnou medicínou - kontrolná konzultácia

Dĺžka konzultácie - 30 minút

Kontrolná konzultácia nie je povinná, komplexný personalizovaný plán liečby obsahuje všetky informácie k liečbe, ktoré budete potrebovať

100€

Zníženie biologického veku

Dĺžka konzultácie - 2 hodiny

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného zdravotného plánu na zníženie biologického veku

500€

Prevencia ochorení, optimalizácia zdravia + zníženie biologického veku

Dĺžka konzultácie - 2 hodiny a 30 minút

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného zdravotného plánu na prevenciu ochorení, optimalizáciu zdravia a zníženie biologického veku

750€

Optimalizácia zdravia kmeňových buniek


Dĺžka konzultácie - 2 hodiny

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného zdravotného plánu na optimalizáciu zdravia kmeňových buniek

500€

Zníženie biologického veku + optimalizácia zdravia kmeňových buniek

Dĺžka konzultácie - 2 hodiny a 30 minút

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného zdravotného plánu na zníženie biologického veku a optimalizáciu zdravia kmeňových buniek

900€

Komplexné vyšetrenie črevného mikrobiómu

Vyšetrenie črevného mikrobiómu a interpretácia výsledkov

Analýza črevného mikrobiómu prebieha cez Inštitút Prediktívnej a Personalizovanej Medicíny IPPM

260€

Liečba obezity a formovanie postavy

Dĺžka konzultácie - 1 hodina a 30 minút

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného zdravotného plánu na liečbu obezity a formovanie postavy

300€

Príprava na tehotenstvo a zdravý priebeh tehotenstva

Dĺžka konzultácie - 2 hodiny

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného plánu na prípravu na tehotenstvo a zdravý priebeh tehotenstva

500€

Odstránenie stresu a psychické zdravie

Dĺžka konzultácie - 1 hodina a 30 minút

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného zdravotného plánu na odstránenie stresu a optimalizáciu psychického zdravia

300€