Antikoagulačná liečba

Vložte svoj text

Antikoagulačná liečba

Antikoagulačná liečba je liečba, ktorá slúži na zabránenie vzniku krvných zrazenín u rizikových pacientov. Krvná zrazenina (trombus) môže upchať akúkoľvek cievu, najčastejšie dolných končatín a / alebo spôsobiť život ohrozujúce stavy ako pľúcnu embóliu, srdcový infarkt a náhlu cievnu mozgovú príhodu.

Indikácie antikoagulačnej liečby

Antikoagulačná liečba sa podáva pacientom s hlbokou venóznou trombózou, pľúcnou embóliou, ako profylaxia hlbokej venóznej trombózy a pľúcnej embólie, ako prevencia cievnej mozgovej príhody, u pacientov s fibriláciou predsiení, srdcovým trombom, umelými chlopňami, po bypasse, pri ischemickej chorobe srdca a po operáciách, kedy je zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín v organizme.

Delenie antikoagulačnej liečby

Antikoagulačná liečba môže byť parenterálna (obchádza tráviaci systém) a podáva sa subkutánne (podkožne) alebo intravenózne (do žily), alebo perorálna (vo forme tabliet). Hlavným predstaviteľom parenterálnej liečby je heparín a hlavným predstaviteľom perorálnej liečby je warfarín.

Heparín

Heparín je telu vlastná látka, produkovaná v žírnych bunkách, ktorá blokuje viac stupňov procesu zrážania krvi. Pôsobí na zrážacie faktory, zabraňuje premene fibrinogénu na fibrín a ovplyvňuje funkciu krvných doštičiek. Poznáme nefrakciovaný heparín a nízkomolekulárny heparín. Nefrakciovaný heparín sa podáva intravenózne (do žily), nízkomolekulárny heparín sa podáva subkutánne (pod kožu).

Nežiadúce účinky

Užívanie haparínu môže spôsobiť zvýšenú krvácavosť a heparínom indukovanú trombocytopéniu (pokles krvných doštičiek a následný prokoagulačný stav).

Warfarín

Warfarín sa na rozdiel od heparínu užíva perorálne. Má vysokú interakciu s ďalšími liečivami (napr. antibiotiká, NSAID, antidepresíva) a s potravinami s vysokým obsahom vitamínu K. Na začiatku liečby sa užíva v množstve 1,5 - 3 mg denne, postupne sa zvyšuje na 5 mg. Dávka sa kontroluje každých 4 až 12 týždňov na základe hodnoty INR (international normalised ratio). Pri prechode z heparínu na warfarín je spočiatku potrebné súbežne užívať obe liečivá (2 dni). Maximálny účinok warfarínu sa dostaví do 96 hodín.

Nežiadúce účinky

Medzi nežiadúce účinky liečby warfarínom patrí krvácanie (z nosa, zo slizníc). Vzácnou komplikáciou je warfarínová nekróza (odumretie) kože. Warfarín poškodzuje plod, preto je kontraindikovaný v tehotenstve. Ďalšou kontraindikáciou je vysoké riziko krvácania, stav okamžite po operácii, vredy, onkologické ochorenia, ťažké pečeňové a obličkové ochorenie a nekontrolovaná hypertenzia (vysoký krvný tlak).

Nové antikoagulanciá

Medzi nové antikoagulanciá zaraďujeme xabany, gatrany a pentasacharidy. Používajú sa na prevenciu venóznej trombózy pri fibrilácii predsiení, po ortopedických operáciách a ako alternatíva warfarínu. Ich nevýhodou je, že k nim nepoznáme antidotum (protilátka).

Fibrinolytiká

Fibrinolytiká sú liečivá, ktoré vedú k rýchlemu rozpusteniu trombu. Používajú sa ako najrýchlejšia obnova prietoku krvi cievami upchatými trombami alebo embolmi na rekanalizáciu cievy. Najlepší účinok má fibrinolytická liečba zahájená do 1 hodiny od vzniku cievneho uzáveru. Podáva sa systémovo (do žily) alebo lokálne, kedy sa pomocou katétra aplikuje priamo do miesta trombózy.

Indikácie

Indikáciou fibrinolytickej liečby je akútny srdcový infarkt, akútna cievna mozgová príhoda, hlboká žilová trombóza, akútna tepnová trombóza a pľúcna embólia.

Nežiadúce účinky

Medzi nežiadúce účinky patrí zvýšené krvácanie a alergické reakcie. Kontraindikáciou je aktívne vnútorné krvácanie, tehotenstvo, čerstvá cievna mozgová príhoda a ďalšie stavy s vysokým rizikom krvácania.