Antidepresíva

Vložte svoj text

Antidepresíva, antipsychotiká

Antidepresíva a antipsychotiká patria medzi liečivá používané v psychiatrii. Tieto liečivá ovplyvňujú chemické dráhy v mozgu a zabraňujú tak príznakom psychiatrických ochorení. Treba poznamenať, že majú nezanedbateľné nežiadúce účinky, vyvolávajú závislosť na liečbe a nie sú prirodzeným a trvalým spôsobom liečby. Neliečia primárnu príčinu psychiatrických ochorení, iba utlmujú ich príznaky. Po ich vysadení často dochádza k relapsu, znovuobjaveniu ochorenia. Z tohto dôvodu je dôležité ich užívanie dobre zvážiť.

Nefarmakologická liečba

Antidepresíva ani antipsychotiká nie sú akousi zázračnou pilulkou šťastia. Na znovuzískanie radosti a šťastia zo života je potrebné ponorenie sa do svojho vnútra a zamilovanie sa života. V tomto smere pomáha psychoterapia vo forme rozhovoru s lekárom alebo psychológom s cieľom zamerať sa na odstránenie spúšťačov ochorenia. Veľmi prínosná je meditácia a starostlivosť o svoje telo vo forme pravidelnej zdravej stravy a dostatočného pohybu.

Meditácia uvoľní myseľ, odstráni negatívne myšlienky, naučí myslieť pozitívne a pomôže znovuzískať radosť zo života. Zdravá strava nastolí správnu mikroflóru čreva, ktorá významne vplýva na psychické zdravie a pravidelné cvičenie zabezpečí dostatočnú dávku endorfínov (hormón šťastia).

Antidepresíva

Antidepresíva patria medzi najvýznamnejšie lieky v psychiatrii. Ich prvotným cieľom je liečba depresie, no používajú sa aj na veľkú škálu ďalších psychiatrických ochorení. Do tejto skupiny patrí viacero skupín liečiv, najmä IMAO (inhibítory monoaminooxidázy), TCA (tricyklické antidepresíva) a novšie SSRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu). Mechanizmus ich účinku spočíva v blokovaní spätného vychytávania neurotransmiterov (serotonínu, noradrenalínu, adrenalínu, dopamínu). Zvyčajne sa užívajú niekoľko týždňov, mesiacov aj rokov a majú oneskorený nástup terapeutického účinku.

Indikácia

Antidepresíva sa používajú na liečbu depresie, úzkosti, obsedantno - kompulzívnej choroby, bulímie, anorexie, gamblingu, chronických bolestivých syndrómov a ďalších psychiatrických ochorení.

Nežiadúce účinky

Antidepresíva majú početné nežiadúce účinky. SSRI môžu spôsobiť zvracanie, hnačky, tremor, poruchu sexuálnych funkcií, anorexiu, chorobný nepokoj, insomniu, hypertermiu, riziko krvácania a rýchle zmeny duševného stavu (riziko samovraždy). Ak je užívanie SSRI odrazu prerušené, môže vyvolať fyzické a psychické abstinenčné príznaky, známe ako Syndróm z vysadenia SSRI. TCA môžu spôsobiť ospalosť, nárast hmotnosti, kardiotoxicitu (arytmie, palpitácie, tachykardia, zlyhanie srdca) a depresiu centrálneho nervového systému. IMAO môžu spôsobiť hypertenznú krízu, kŕče, srdcový a mozgový infarkt.

Antipsychotiká

Antipsychotiká (neuroleptiká) sú liečivá určené predovšetkým na terapiu psychóz - chorôb prejavujúcich sa poruchami myslenia (bludy) a vnímania (halucinácie). Ako lieky druhej voľby je možné ich použiť pri bipolárnej afektívnej poruchy, schizofrénie, nezvládnuteľnej úzkosti, depresie a na tlmenie agitácie, agresivity a psychomotorického nepokoja. Základom ich účinku je blokáda receptorov a útlm účinku neurotransmiterov v centrálnom nervovom systéme (ovplyvňujú predovšetkým dopamín a serotonín). Spôsobujú psychický a motorický útlm (apatia, ospalosť, zníženie iniciatívy), tlmia agresivitu a nekľud. Zaraďujeme k nim napríklad chlorpromazin, haloperidol a fenothiazíny.

Indikácie

Antipsychotiká sa používajú na liečbu psychóz, bipolárnej afektívnej poruchy, schizofrénie, nezvládnuteľnej úzkosti a depresie, na tlmenie agitácie (chorobný nepokoj) a agresivity.

Nežiadúce účinky

Antipsychotiká majú podobne ako ostatné psychiatrické liečivá obrovské množstvo nežiadúcich účinkov. Medzi najčastejšie nežiadúce účinky patrí sedácia, sucho v ústach, porucha akomodácie očí, zápcha, zadržiavanie moču, zrýchlenie srdcového tepu, porucha učenia, pamäte, zmätenosť, delírium, poruchy ejakulácie, impotencia, poruchy termoregulácie, zvýšenie hmotnosti, fotosenzitivita, arytmie, pokles počtu bielych krviniek, Parkinsonov syndróm, chronická skľúčenosť, poruchy menštruácie, neplodnosť, rezistencia na liečbu a reakcia na náhle prerušenie liečby (tardívna dyskinéza).

Sedatívum

Sedatívum je druh lieku, ktorý potláča vplyv centrálneho nervového systému (CNS), a tak spôsobuje pokoj, uvoľnenie, znižuje strach, spavosť, spomalené dýchanie, trasľavú chôdzu, zhoršené vnímanie a spomalenie reflexov. Sedatíva sa označujú aj ako upokojujúce prostriedky, antidepresíva, anxiolytiká alebo prášky na spanie. Pri predávkovaní môžu spôsobiť stratu vedomia a smrť.

Liečivá a drogy

Medzi sedatíva radíme barbituráty, benzodiazepíny, opiáty, alkohol, niektoré drogy a halucinogény.

Benzodiazepíny

Benzodiazepíny patria medzi najčastejšie predpisovanú skupinu psychiatrických liečiv. Často sa stretávame s ich neopodstatneným nadmerným užívaním a zneužívaním. Mimo psychiatrických ochorení sa predpisujú aj na liečbu nespavosti. Ich účinky sú anxiolytické (odstránenie úzkosti), sedatívne, antikonvulzívne (pôsobia proti kŕčom centrálneho nervového systému), myorelaxačné (uvoľňujú svaly), hypnotické a amnestické (strata pamäti). Možno ich podať vo forme tabliet alebo injekčne. Najvýznamnejšími predstaviteľmi sú Diazepam, Alprazolam a Oxazepam.

Indikácie

Benzodiazepíny sa používajú na liečbu rôznych úzkostných stavov, na liečbu nespavosti, pri zvýšenom napätí kostrového svalstva, na liečbu delíria a alkoholizmu, v liečbe status epilepticus, ako premedikácia pred celkovou anestéziou a ako úvod do celkovej anestézie.

Nežiadúce účinky

Benzodiazepíny majú veľké množstvo nežiadúcich účinkov, preto sa treba vyvarovať ich neopodstatnenému a nadmernému užívaniu. Vyvolávajú sedáciu, únavu, zmätenosť, poruchy kognitívnych funkcií a poruchy motorickej koordinácie. Vysoké dávky môžu spôsobiť anterográdnu amnéziu (strata pamäti). Spôsobujú závislosť a nebezpečné je najmä ich užitie spolu s alkoholom (mnohonásobne sa zvyšuje ich efekt - otravy, samovraždy). Okrem iného vyvolávajú nežiadúce účinky z náhleho vysadenia (tzv. rebound fenomén). Pri liečbe dochádza ku vzniku tolerancie.

Barbituráty

Ďalšou skupinou psychiatrických liečiv sú barbituráty. Barbituráty majú vysoký tlmiaci účinok na centrálny nervový systém, spôsobujú útlm dýchania a majú výraznú toxicitu. V pomerne krátkej dobe si na ne možno vypestovať silnú fyzickú a psychickú závislosť, ktorá môže viesť až k predávkovaniu a smrti. Pre svoje závažné nežiaduce účinky sa používajú len zriedka a v liečbe sa nahrádzajú relatívne ''bezpečnejšími'' benzodiazepínmi. Zaraďujeme k nim napríklad fenobarbital a tiopental.

Indikácie

V minulosti sa používali na liečbu nespavosti a ako sedatíva (hypnotiká).

Nežiadúce účinky

Hlavným nežiadúcim účinkom barbiturátov je ich výrazný tlmivý účinok na centrálny nervový systém, útlm dýchania a vyvolávanie silnej fyzickej a psychickej závislosti. Okrem toho môžu spôsobovať rôzne hypersenzitívne reakcie (na koži) a spôsobujú pokles krvného tlaku. Rovnako ako v prípade benzodiazepínov je nebezpečné ich užitie spolu s alkoholom (mnohonásobne sa zvyšuje ich toxický účinok). Ďalším negatívnom je vznik tolerancie na liečbu.