Antibiotiká

Vložte svoj text

Antibiotiká


Antibiotiká sú látky, ktoré inhibujú (blokujú) rast a množenie mikroorganizmov alebo mikroorganizmy usmrcujú. Používajú sa na liečbu bakteriálnych infekcií.

Indikácia

Antibiotiká sa používajú striktne na liečbu bakteriálnych infekcií (dýchacieho, tráviaceho, vylučovacieho systému a ďalších). Pri liečbe vírusových infekcií je indikácia antibiotík neopodstatnená (vírusové infekcie horných dýchacích ciest). Antibiotiká nepotlačujú množenie a rast vírusov ani ich neusmrcujú.

Delenie

Na základe účinku delíme antibiotiká na:

1. Baktericídne

Baktericídne antibiotiká mikroorganizmy priamo usmrcujú. Zaraďujeme k nim betalaktámové antibiotiká (penicilíny, cefalosporíny, monobaktámy, karbapenémy), aminoglykozidy, chinolóny, metronidazol a ďalšie.

2. Bakteriostatické

Bakteriostatické antibiotiká blokujú rast a množenie mikroorganizmov. Patria k nim makrolidy, tetracyklíny, chloramfenikol a sulfonamidy.

Najvýznamnejšie antibiotiká:

Penicilíny


Penicilíny patria do skupiny betalaktámových antibiotík. Ich názov je odvodený od plesne (Penicillium), z ktorej boli prvýkrát získané. Penicilín bol objavený Alexandrom Flemingom v roku 1928. Medzi základné penicilíny zaraďujeme penicilín G a V. Antistafylokokovým penicilínom (ničí stafylokoky) je oxacilín. Širokospektrálnymi penicilínmi (pôsobia na široké spektrum baktérií) sú ampicilín a amoxicilín.

Indikácie

Penicilíny sa zvyčajne používajú na liečbu respiračných infekcií, komunitných infekcií a v liečbe nozokomiálnych infekcií. Okrem toho sa používajú na liečbu urogenitálnych infekcií (kvapavka) a na liečbu zápalu mozgových blán (meningitída).

Kontraindikácie

Kontraindikáciou liečby je alergia na penicilín. V prípade alergie sa volí iné antibiotikum.

Cefalosporíny

Cefalosporíny sa rovnako zaraďujú k betalaktámovým antibiotikám. Delíme ich na cefalosporíny I., II., III., IV. a V. generácie. Zaraďujeme k nimcefazolin, cefotaxim, cefixim a ďalšie liečivá. Majú široké spektrum účinkov, no niektoré baktérie sú na ne rezistentné (napr. chlamydie, mykoplazmy, MRSA - meticilín rezistentný stafylococcus aureus).

Indikácie

Cefalosporíny majú využitie v liečbe nozokomiálnych a komunitných infekcií, zápalu horných dýchacích ciest, zápalu pľúc, otitídy, sínusitídy, zápalu močových ciest, kože, sepsy, meningitídy, endokarditídy, infekcií mäkkých tkanív, kostí, kĺbov, vnútrobrušných / panvových infekcií a profylakticky v chirurgii.

Aminoglykozidy

Aminoglykozidy sú baktericídne antibiotiká. Zaraďujeme k nim Streptomycín a Gentamycín. Sú účinné voči gramnegatívnym i grampozitívym baktériám, rezistentné sú voči anaeróbom. V monoterapii sa užívajú iba pri liečbe infekcií močových ciest, inak sa užívajú v kombinácii, väčšinou s betalaktámami.

Indikácie

Aminoglykozidmi sa liečia závažnejšie infekcie ako septické stavy, infekcie CNS, infekcie dýchacích ciest (pneumónia), vnútrobrušné infekcie, endokarditída a komplikované infekcie močových ciest.

Nežiadúce účinky

Aminoglykozidy pôsobia ototoxicky (môžu spôsobovať hluchotu). Ďalej môžu pôsobiť toxicky na nervový systém a obličky. Patria k liečivám s úzkym terapeutickým oknom.

Makrolidy

Makrolidy sú bakteriostatické antibiotiká, no na niektoré kmene pôsobiace aj baktericídne. Patria medzi antibiotiká stredne širokého spektra. Pôsobia voči grampozitívnym, gramnegatívnym i anaeróbnym patogénom. Zaraďujeme k nim erythromycin, clarithromycin, azithromycin a spiramycin.

Indikácie

Účinok makrolidov nastupuje pomaly, preto nie sú indikovaná pri liečbe život ohrozujúcich a závažných infekcií. Používajú sa u menej závažných infekcií, najmä tam, kde nemožno použiť betalaktámové antibiotiká. Využívajú sa aj u ORL infekcií, infekcií kože a mäkkých tkanív.

Tetracyklíny

Tetracyklíny sú širokospektrálne bakteriostatické antibiotiká. Pôsobia proti širokému spektru patogénov (grampozitívne, gramnegatívne baktérie, mykoplazmy, chlamýdie a ďalšie). V minulosti boli hojne používané v pediatrii, no zistilo sa, že poškodzujú zubnú sklovinu a rastové chrupavky. Zástupcom tejto skupiny antibiotík je tetracyklín a doxycyklín.

Indikácie

Používajú sa na liečbu chlamýdiových a mykoplazmových infekcií, na liečbu infekcie v stomatológii, na liečbu bakteriálneho postihnutia žlčových, močových a pohlavných ciest a na liečbu akné.

Nežiadúce účinky

Medzi ich hlavné nežiadúce účinky patrí poškodzovanie zubnej skloviny a poruchy rastu.

Zásady antimikrobiálnej liečby

Na to, aby bola liečba antibiotikami účinná, je potrebné dodržať určité zásady liečby. Ide konkrétne o správny výber antibiotika, optimálne a dostatočne dlhú dobu liečby (obvykle 7 - 10 dní nepretržitej liečby), adekvátne dávkovanie, vhodné kombinácie liečiv a výber správneho spôsobu podania antimikrobiálneho liečiva (tablety, injekčná liečba - závažné infekcie, masti, kvapky). V priebehu užívania antibiotickej liečby je dôležité užívať probiotiká, ktoré obnovujú zdravú mikroflóru, narušenú antibiotikami.

Hodnotenie antimikrobiálneho účinku

Účinok antibiotika sa hodnotí na základe stanovenia minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) a minimálne baktericídnej koncentrácie (MBC) antibiotika. MIC je najmenšie namerané množstvo (koncentrácia) antibiotika, ktoré inhibuje rast a množenie baktérií. MBC zodpovedá najnižšej nameranej koncentráciu antibiotika, ktorá usmrtí exponovanú bakteriálnu kultúru v priebehu 24 hod.

Nežiadúce účinky

Nežiadúce účinky závisia od typu antibiotika. Vo všeobecnosti antibiotiká narušujú mimo škodlivých baktérií i zdravú mikrobiálnu flóru (v tráviacom systéme, pošve - vaginálny výtok), s čím môže súvisieť vznik nežiadúcich príznakov pri ich krátkodobom, dlhodobom alebo častom užívaní. Nadbytočné užívanie antibiotík môže viesť k poklesu imunity (imunita čreva). Nežiadúcim účinkom antibiotík sa dá predísť užívaním probiotík (mikrobiálne kultúry) vo forme stravy alebo výživových doplnkov a vyhnutím sa ich nadmernému a neopodstatnenému užívaniu.

Probiotiká

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, obsiahnuté v potravinách alebo lieku, ktoré zlepšujú rovnováhu črevnej mikroflóry a pôsobia proti negatívnym účinkom antibiotík. Zaraďujeme k nim mliečne baktérie rodov Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus lactis a mnohé ďalšie. Možno ich užívať vo forme tabliet alebo kvapiek. Vhodná je aj ich pravidelná konzumácia v prirodzenej strave (jogurty, kefír, acidofilné mlieko, zrejúci syr, bryndza, kyslá kapusta, jablčný ocot).