Prevencia ochorení a optimalizácia zdravia


Obdobie medzi plným, optimálnym zdravím a prepuknutím ochorenia, predstavuje dlhú časovú líniu. Ochorenie nevzniká zo dňa na deň, ale rozvíja sa niekoľko mesiacov až rokov. Časové obdobie medzi plným zdravím a prepuknutím ochorenia je extrémne dôležité v prevencii ochorení a odvrátení možných budúcich diagnóz. V Inštitúte zdravia sa zameriavame na skutočnú prevenciu ochorení a optimalizáciu zdravia. 

Prevencia ochorení a optimalizácia zdravia je pre vás tou správnou voľbou, ak vám zatiaľ nebolo diagnostikované žiadne ochorenie, cítite sa zdravý, relatívne zdravý alebo máte iba občasné nešpecifické príznaky, prípadne ste svoje ochorenie už vyliečili a chcete si svoje zdravie dlhodobo udržať. Kvalitná prevencia ochorení a optimalizácia zdravia zlepší vaše zdravie a zabráni vzniku ochorení do budúcna.

Pre koho je konzultácia určená?

- pre všetkých ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoje zdravie a zabrániť rozvoju ochorení v budúcnosti

- pre všetkých ľudí, ktorí majú vo svojej rodine chronické a civilizačné ochorenia  (napr. cukrovka 2. typu, vysoký cholesterol, vysoký krvný tlak, srdcový infarkt, onkologické ochorenie, autoimunitné ochorenie, ochorenie štítnej žľazy, alzheimer, parkinosonova choroba...) a chcú sa im do budúcna plne vyhnúť

- pre všetkých ľudí, ktorí svoje ochorenie už plne vyliečili a chcú si naďalej udržať zdravie

Aký je primárny cieľ konzultácie?

- skutočná, cielená prevencia všetkých chronických a civilizačných ochorení

- zlepšenie zdravia, celková optimalizácia zdravia a dosiahnutie čo najlepšieho zdravia všetkých bioaktívnych molekúl, buniek, DNA, epigenómu, tkanív, orgánov a orgánových systémovPriebeh konzultácie

Konzultácia prebieha online formou alebo osobne a trvá 1 hodinu a 30 minút. Počas konzultácie lekárka zisťuje všetky dôležité informácie o zdravotnom stave a celkovom životnom štýle klienta a vytvára individuálny plán na prevenciu ochorení a optimalizáciu zdravia.

Pred konzultáciou

Najneskôr 7 kalendárnych dní pred konzultáciou je potrebné vyplniť podrobný dotazník a zaslať lekársku správu z poslednej preventívnej prehliadky od svojho všeobecného lekára, existujúce lekárske správy od iných špecialistov (maximálne 10 hlavných lekárskych správ) a svoj aktuálny krvný obraz (nie starší ako 3 mesiace). Pokiaľ je pacient plne zdravý, postačuje správa od všeobecného lekára a aktuálny krvný obraz.

Po konzultácii

Do 3 týždňov po lekárskej konzultácii dostane klient komplexný, personalizovaný plán na prevenciu ochorení a optimalizáciu zdravia. 

Prevencia ochorení a optimalizácia zdravia

Dĺžka konzultácie - 1 hodina a 30 minút  

Cena zahŕňa vyhotovenie individuálneho, personalizovaného zdravotného plánu na prevenciu ochorení a optimalizáciu zdravia

300€

Lekárska konzultácia

Máte záujem o konzultáciu? Vyplňte prosím nasledujúci formulár alebo napíšte na lekarka@institutzdravia.sk