Liečba ochorení funkčnou medicínou


V Inštitúte zdravia sa špecializujeme na skutočnú a trvalú liečbu ochorení, cestou zamerania na primárne príčiny ochorení. Nepotláčame chronicky príznaky ochorení toxickými liekmi, ale ochorenia skutočne liečime a dosahujeme stav plného, optimálneho zdravia. Využívame poznatky z funkčnej medicíny a ovplyvňujeme dôležité procesy, prebiehajúce na molekulovej, fyziologickej, biochemickej, epigenetickej, bunkovej, tkanivovej a orgánovej úrovni tela. Našou doménou sú predovšetkým chronické a civilizačné ochorenia.

Funkčná medicína je pre vás ideálnou voľbou, ak chcete svoje ochorenie skutočne a natrvalo vyliečiť prirodzenou cestou a chcete sa vyhnúť celoživotnému užívaniu škodlivých liekov. Pokiaľ ochorenie dlhodobo liečite iba užívaním liekov, potlačujete jeho príznaky, no ochorenie v tele naďalej pretrváva, progreduje a postupom času vedie k zhoršeniu príznakov a objaveniu nových zdravotných problémov.

Pre koho je konzultácia určená?

- pre všetkých ľudí, ktorým bolo diagnostikované ochorenie a chcú ho natrvalo vyliečiť prirodzenou cestou

- zameriavame sa predovšetkým na liečbu chronických a civilizačných ochorení: cukrovka a metabolické ochorenia, hormonálne poruchy, ochorenia srdcovo-cievneho systému, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, ochorenia štítnej žľazy, autoimunitné ochorenia, ochorenia kĺbov a pohybového aparátu, tráviace ochorenia, poruchy imunity, intolerancie, onkologické ochorenia, neurologické ochorenia, ochorenia ženských pohlavných orgánov, chronická únava a vyčerpanosť, úzkosť, depresia a mnohé ďalšie

Aký je primárny cieľ konzultácie?

- skutočná, trvalá a prirodzená liečba chronických a civilizačných ochorení

- odstránenie chronického užívania liekov, ktoré iba dlhodobo potláčajú príznaky, ochorenie nikdy skutočne nevyliečia a navyše vedú k zhoršeniu ochorenia a rozvoju ďalších ochorení v budúcnosti

- zlepšenie zdravia, celková optimalizácia zdravia a dosiahnutie čo najlepšieho zdravia všetkých bioaktívnych molekúl, buniek, DNA, epigenómu, tkanív, orgánov a orgánových systémov


Priebeh konzultácie

Konzultácia prebieha online formou alebo osobne a trvá 2 hodiny (maximálne predĺženie o 10 minút). Počas konzultácie lekárka zisťuje všetky dôležité informácie o zdravotnom stave, doterajšej liečbe, absolvovaných vyšetreniach a celkovom životnom štýle pacienta a odhaľuje primárne príčiny, ktoré u neho viedli k rozvoju daného ochorenia alebo kombinácie ochorení.

Pred konzultáciou

Najneskôr 7 kalendárnych dní pred konzultáciou je potrebné vyplniť podrobný dotazník a zaslať už existujúce lekárske záznamy (10 - 15 hlavných lekárskych správ) a svoj aktuálny krvný obraz (nie starší ako 3 mesiace). 

Po konzultácii

Do 3 týždňov po lekárskej konzultácii dostane pacient komplexný, personalizovaný liečebný plán. 

Kontrolná konzultácia 

Po uplynutí 3 - 6 mesiacov je možné absolvovať kontrolnú konzultáciu. Dĺžka kontrolnej konzultácie je 30 minút (maximálne predĺženie o 5 minút). Kontrolná konzultácia nie je povinná a slúži na kontrolu postupu liečby. Komplexný, personalizovaný liečebný plán obsahuje všetky informácie potrebné na liečbu.

Liečba ochorení funkčnou medicínou

Dĺžka konzultácie - 2 hodiny 

Cena zahŕňa vyhotovenie komplexného, personalizovaného liečebného plánu 

500€

Kontrolná konzultácia

Dĺžka konzultácie - 30 minút

Kontrolná konzultácia nie je povinná, komplexný personalizovaný plán liečby obsahuje všetky informácie k liečbe, ktoré budete potrebovať

100€

Lekárska konzultácia

Máte záujem o konzultáciu? Vyplňte prosím nasledujúci formulár alebo napíšte na lekarka@institutzdravia.sk