Dotazník - Liečba ochorení funkčnou medicínu


Ďakujeme, že ste si vybrali Inštitút zdravia a zverili svoje zdravie do našich rúk. Lekársku konzultáciu s vami bude viesť MUDr. Veronika Babic. Schopnosť vyvodiť efektívne závery o vašom zdravotnom stave, vytvorenie vhodného plánu liečby a optimalizácie zdravia závisí vo veľkej miere od presnosti informácií, ktoré nám poskytnete, vrátane príznakov a informácií, ktoré môžete považovať za menej významné.. 

Zdravotné problémy môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi, je preto dôležité, aby ste starostlivo zvážili otázky položené v tomto formulári, ako aj otázky, ktoré vám lekárka položí počas vašej konzultácie. Pomôže to nášmu spoločnému cieľu poskytnúť vám optimálny plán zdravotnej starostlivosti, zvýši to našu efektivitu a zabezpečí efektívne využitie naplánovaného času konzultácie. Ďakujeme za porozumenie.

* V spodnej časti tejto stránky nájdete ďalšie dôležité informácie o lekárskej konzultácii a liečebnom pláne

* Ak je vo formulári krúžok, vyberte iba jednu najpresnejšiu odpoveď. Ak je vo formulári štvorec, označte prosím všetky odpovede, ktoré sedia. Niektoré odpovede nie sú povinné a nemusíte ich vypĺňať, ak nezodpovedajú vašej skutočnosti.


* Dôležité informácie ku konzultácii:

Dĺžka konzultácie

Dĺžka konzultácie je 2 hodiny (120 minút). Ide o maximálnu dĺžku konzultácie.

*Ak sa na tom zhodnú obe strany - lekár aj klient, konzultácia môže byť skrátená. Inak sa zachová štandardná dĺžka konzultácie.

Cena za konzultáciu 

Cena konzultácie je 700 €. Úhrada za konzultáciu je formou bankového prevodu na bankový účet Inštitútu zdravia po obdržaní faktúry na e-mailovú adresu, uvedenú klientom. Faktúru je nutné uhradiť tak, aby bola pripísaná na účet Inštitútu zdravia najneskôr 48 hodín pred začatím konzultácie. 

*Ak platba nebude pripísaná na bankový účet Inštitútu zdravia do tohto termínu, má klient možnosť o presunutie termínu konzultácie. Presunutie termínu konzultácie z takéhoto dôvodu je možné vykonať iba 1 - krát. Ak platba nebude pripísaná na bankový účet Inštitútu zdravia ani pred 2. termínom konzultácie, klient stráca nárok na poskytnutie nového termínu konzultácie.

Liečebný plán 

Po absolvovaní konzultácie obdrží klient podrobný liečebný plán, v ktorom bude presne popísaný postup liečby a optimalizácie zdravotného stavu metódami funkčnej medicíny. Liečebný plán pacient obdrží do 3 týždňov od termínu konzultácie.

*Obdržanie liečebného plánu je štandardne do 3 týždňov od termínu konzultácie. V prípade veľkého množstva klientov si Inštitút zdravia vyhradzuje právo predĺžiť toto obdobie maximálne o 1 týždeň.

Kontrolná konzultácia

V prípade záujmu je možné absolvovať kontrolnú konzultáciu o 3 - 6 mesiacov od obdržania liečebného plánu. Dĺžka kontrolnej konzultácie je 30 minút a cena 100€. 

*Absolvovanie kontrolnej konzultácie nie je nutné, ale je vhodné ju absolvovať v prípade závažnejších zdravotných stavov. Plán liečby obsahuje všetky informácie, ktoré budete potrebovať na liečbu. Kontrolná konzultácia slúži na sledovaniu postupu a úspešnosti liečby. 

E-mailová komunikácia

Súčasťou ceny konzultácie nie je pravidelná e-mailová komunikácia s lekárkou. Komplexný, personalizovaný liečebný plán, ktorý dostanete po konzultácii, je podrobný, zrozumiteľný a obsahuje všetky informácie na liečbu, ktoré budete potrebovať.

*Ak by ste mali na lekárku ďalšie otázky alebo sa chcete uistiť, že v rámci liečby robíte všetko správne, objednajte sa prosím na kontrolnú konzultáciu. V tomto prípade je možné kontrolnú konzultáciu absolvovať skôr ako o 3 mesiace.