Funkčná medicína

Funkčná medicína je nové, moderné odvetvie medicíny, ktoré sa zaoberá liečbou primárnych príčin ochorení prirodzenou cestou, pomocou využívania najnovších vedeckých medicínskych poznatkov. Zameriava sa na odhaľovanie primárnych príčin ochorení na úrovni procesov, prebiehajúcich na fyziologickej, biochemickej, bunkovej, molekulovej a epigenetickej úrovni tela, ich ovplyvňovaním a liečbou. 

Cieľom funkčnej medicíny je úplné, trvalé vyliečenie pacienta, vyhnutie sa chronickému užívaniu farmaceutických liekov, absolvovaniu operácií, invazívnych lekárskych diagnostických a liečebných zákrokov a navodenie stavu plného zdravia organizmu. Funkčná medicína je vysoko personalizovaná a prediktívna, pozerá sa na ľudské telo ako na jeden celok a berie ohľad na jedinečnosť každého individuálneho pacienta.

Funkčná medicína rozpoznáva telo ako samoliečiaci sa, samoregulačný organizmus s vrodenou inteligenciou a schopnosťou udržiavať homeostázu. Rozpoznáva, že pri správnej podpore a starostlivosti sa telo dokáže vrátiť k optimálnej funkcii. Vníma, že všetky jednotlivé zložky tela sa v tele vzájomne ovplyvňujú (všetky bunky, molekuly, gény, epigenóm, mikrobióm, hormóny, neurotransmitery, enzýmy a všetky ďalšie zložky). Chápe, že všetky systémy a funkcie ľudského tela sa navzájom ovplyvňujú a sú ovplyvňované.

Prečo klasický medicínsky model nefunguje


Potláčanie príznakov liekmi a pretrvávanie ochorení

Klasický medicínsky model je vysoko zameraný na užívanie farmaceutických prípravkov (liekov). To predstauje závažný problém nie len pri akútnych, ale najmä pri chronických ochoreniach, kedy sú pacienti nútený doživotne užívať lieky a svoje ochorenie ''liečia'' roky, ale v skutočnosti ho nikdy nevyliečia. Dôvodom je, že farmaceutické lieky sú navrhnuté tak, aby ''manipulovali'' priebeh chemických reakcií v tele. Výsledkom je potlačenie príznakov pacienta, no ochorenie v tele naďalej pretrváva a na to, aby sa príznaky ochorenia znovu neobjavili, pacient je nútený denno denne užívať lieky, ktoré príznaky opakovane utlmia.

Toto predstauje veľký problém, pretože ochorenie v tele pacienta nie len dlhodobo naďalej pretrváva a pacient sa v skutočnosti nelieči, iba opakovane tlmí svoje príznaky liekmi, ale v dôsledku toho, že sa ochorenie dlhodobo skutočne nelieči, ochorenie sa prehlbuje, zdravotný stav sa zhoršuje a časom sa začnú objavovať nové príznaky a nové ochorenia. Takáto liečba pacientovi dokáže z časti pomôcť a zmierniť jeho príznaky, no pacient nikdy nedosiahne plné a trvalé vyliečenie a jeho zdravotný stav sa zhoršuje.

Zbytočné invazívne lekárske zákroky a operácie

Mimo nadmerného užívania liekov predstavujú veľký problém aj zbytočné a nadmerné invazívne lekárske zákroky a operácie. V životne nevyhnutých stavoch, kedy ide o záchranu života, sú takéto zákroky a operácie život zachraňujúce. Avšak, ak sa ochorenie dlhodobo skutočne nelieči, iba sa chronicky utlmuje liekmi až časom nastane stav, kedy je nutné vykonať určitý zákrok alebo operáciu, ide o stav, ktorému sa dalo vyhnúť skorou, skutočnou liečbou ochorenia. Každý zásah do tela je pre telo vysoko traumatický a invazívny, preto by sme sa takýmto zákrokom mali, pokiaľ je to možné, snažiť vyhnúť.

Zameranie na stanovovanie diagnóz a predpisovanie liekov

Medicína je dlhodobo primárne zameraná na rýchle stanovanie diagnózy a na rýchle nastavenie pacienta na farmaceutickú liečbu (respektíve indikovanie operácie alebo lekárskeho zákroku). Tento liečebný model je veľkým benefitom pre farmaceutické spoločnosti, ale predstavuje malý a iba dočasný benefit pre pacienta. Nastavenie pacienta na chronickú, farmaceutickú liečbu vedie k potlačeniu príznakov ochorenia. To sa môže zdať spočiatku ako žiadané, no z dlhodobého hľadiska to predstavuje závažný problém. Ak pacient ochorenie ''nevidí a necíti'', neznamená to, že sa vyliečil. Patologický proces v jeho tele ďalej pretrváva.

Chýba personalizácia - všetci pacienti s rovnakou diagnózou a liečia rovnako

Závažným problémom v medicíne je, že všetci pacienti s rovnakou diagnózou sa liečia rovnako - sú nastavený na rovnakú alebo podobnú liečbu. Vo funkčnej medicíne rozpoznávame, že to isté ochorenie môže mať u dvoch pacientov odlišné primárne príčiny, preto nemôžeme dvoch pacientov liečiť identicky. V liečbe každého ochorenia je dôležitá personalizácia. Každý pacient je jedinečný a u každého pacienta viedli k rozvoju ochorenia odlišné príčiny. Je preto potrebné liečiť každého pacienta individuálne, urobiť pacientovi podrobnú anamnézu a špecifickú diagnostiku, komplexný liečebný plán a venovať mu dostatok času.


Lekári na pacienta nepozerajú ako na jeden celok. Každý lekár pozerá na pacienta iba z uhla jeho špecializácie a ''lieči'' iba 1 orgán alebo 1 orgánovú sústavu a nie celé telo

Aby sa dosiahlo skutočné vyliečenie ochorenie, je potrebné, aby sa liečilo celé telo, nie iba jeden orgán alebo jedná orgánová sústava. U ochorení dochádza k ovplyvneniu celého ľudského tela a chorobný proces je často poprepájaný medzi viacerými orgánovými sústavami. Nie je preto možné liečiť iba jeden orgán alebo jednu orgánovú sústavu a očakávať plné vyliečenie pacienta. Ak pacient navštívi lekára špecialistu, vždy sa pozerá na jeho ochorenie iba z uhla jeho špecializácie. Unikajú mu ale dôležité súvislosti vo zvyšných orgánových systémoch. Aby sa pacient skutočne vyliečil, je potrebné pozerať sa na telo ako na jeden prepojený celok. Dysbalancia v jednom orgánovom systéme tela môže viesť k ochoreniu vo vzdialenom systéme tela alebo môže toto ochorenie prehlbovať a brániť jeho plnému vyliečeniu. 

Navyše, tkanivá a orgány sú prepojené krvou, imunitnými bunkami, signálnymi molekulami, hormónmi, neutrotransmitermi a ďalšimi dôležitými molekulami, čo vedie k ovplyvneniu celého tela. Ochorenie nie je spôsobené iba poškodením jedného orgánu, príčinou sú dysbalancie, prítomné v celom tele. 


Zameranie na chorobu, nie na zdravie pacienta


Závislý vzťah lekára a pacienta

Klasický medicínsky model je významne založený na závislom vzťahu lekára a pacienta. Pacient vždy nutne potrebuje lekára na to, aby mu pomohol s liečbou jeho ochorenia. Je od lekára, jeho znalostí, úsudku, zručností a rozhodovania závislý. Vždy, ak má zdravotný problém, musí navštíviť lekára, pretože si sám nevie pomôcť. Väčšine populácie žiaľ chýbajú základné vedomosti zdraví, prevencii a liečbe ochorení. Klasický medicínsky model podporuje, aby pacient lekára pravidelne navštevoval a nikdy sa úplne nevyliečil. Primárnym cieľom liečby by malo byť skutočné vyliečenie pacienta a nadobudnutie samostatnosti pacienta, aby pacient nemusel lekára opakovane navštevovať s tým istým zdravotným problémom.Zásady funkčnej medicíny


Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem.